LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Dodatek solidarnościowy z ZUS: zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku

Osoby, które straciły pracę z powodu pandemii COVID-19, mają prawo do tzw. dodatku solidarnościowego. Aby go uzyskać, powinny złożyć wniosek o świadczenie do końca tego miesiąca. Można to zrobić wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 złotych i jest wypłacany osobom, które straciły zatrudnienie po 15 marca, a także bezrobotnym.

Wnioski o dodatek mogą składać osoby, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Aby otrzymać wsparcie, należy także podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego powoduje jednak zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenie lub podnoszenie kwalifikacji.

Pieniądze przysługują tylko za miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia. Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy, ZUS opłaca składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Nie pomniejszają one jednak kwoty świadczenia, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Dotychczas zielonogórski oddział ZUS wypłacił dodatki solidarnościowe w łącznej kwocie prawie 4 milionów złotych.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: