POLSKA I ŚWIAT:

Zimowy urlop w krajach UE

Należy pamiętać, że wypoczynek za granicą może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem, na przykład podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jaką bezpłatną pomoc medyczną w razie wypadku można liczyć w kraju, do którego się wybieramy.
 
Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, to, jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w danym kraju, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną w państwach Unii Europejskiej

Przed wyjazdem do jednego z państw Unii (lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii) należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz.

 
Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem. Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury) oraz, w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.).
 
Każda osoba otrzymuje osobną Kartę. W sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna podczas naszego pobytu za granicą, dokumenty te potwierdzają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może się okazać również dowód tożsamości lub kopia Karty.

UWAGA!
Karta wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku. Ponieważ w okresie świątecznym mogą jednak pojawić się kolejki, warto postarać się o właściwy dokument nieco wcześniej. Karta co do zasady wydawana jest na okres 2 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została zapłacona składka (w przypadku emerytów i rencistów  – maksymalnie do 5 lat).

UWAGA!
W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

UWAGA!
Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii, we Francji, Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

AUSTRIA

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse).
Po przedstawieniu otrzymujemy od lekarza do wypełnienia druk (Erklärung), na którym trzeba wpisać numer Karty, symbol PL i datę ważności; nasze dane osobowe; nazwę oddziału Funduszu, który wydał Kartę, a także dane dotyczące naszego dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy). W punkcie VII należy podać datę pobytu w Austrii. Druk zawiera oświadczenie, że przyjazd do Austrii nie miał na celu uzyskanie leczenia.

Opłaty obowiązują za:

   1. każdy dzień pobytu w szpitalu  –  8 – 16 EUR w zależności od kraju związkowego;
   2. transport 4,90 – 9,80 EUR,
   3. leki  –  za każdy lek 4,90 EUR.

  Numer pogotowia  –  112 lub 144. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny.

FRANCJA
W ramach ubezpieczenia korzystamy z opieki zdrowotnej tylko tych lekarzy, którzy zawarli umowę z francuską kasą chorych (oznaczeni jako conventionné) oraz szpitali publicznych lub prywatnych posiadających umowę z kasą chorych.

Opłaty:
W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można  ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (C.P.A.M.).
Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% od: 22 EUR  (pełny koszt wizyty u lekarza ogólnego), 25-37 EUR (pełny koszt wizyty u lekarza specjalisty). Dodatkowo za wizytę u lekarza należy wnieść bezzwrotną opłatę w wysokości 1,00 EUR.
Jeśli korzystamy z opieki pozaszpitalnej lub kupimy leki, musimy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możemy ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% ceny ustalonej w cenniku kasy, natomiast leki  –  od 15% do 100%. 0,50 EUR zostanie odliczone od kwoty zwrotu za każdy wydany lek. W przypadku pobytu w szpitalu, trzeba zapłacić 20% kosztów leczenia i dzienną opłatę ryczałtową  –  16 EUR.

Numer pogotowia  –  112 lub 15. Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji generalnie zwracane są w 65%.

UWAGA!
Od udzielającego świadczeń lekarza/stomatologa oraz w aptece otrzymamy Feuille de Soins, który jest podstawą refundacji poniesionych kosztów.

Należy pamiętać, żeby zachować vignettes(pomarańczowe, białe, białe przekreślone lub niebieskie nalepki z ceną) z opakowań lekarstw. Trzeba je przykleić w wyznaczonych miejscach Feuille de Soinsotrzymanego od farmaceuty. Obowiązkowy jest też nasz podpis na Feuille de Soins.
O zwrot części wydatków możemy ubiegać się już na terytorium Francji, w kasie chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym skorzystaliśmy ze świadczeń lub po powrocie do Polski, w macierzystym oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept, rachunków ze szpitala i EKUZ. W przypadku zwrotu kosztów transportu trzeba dołączyć zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

NIEMCY
Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które zawarły umowę z jedną z niemieckich kas chorych. Po przedstawieniu formularza bądź Karty u lekarza lub w szpitalu otrzymamy druk (Erklärung), na którym należy podać planowany czas pobytu w Niemczech oraz podpisać oświadczenie w języku polskim, że przyjazd do Niemiec nie miał na celu uzyskania leczenia.

Opłaty obowiązują za:

   1. pierwszą wizytę w kwartale u danego lekarza  –  10 EUR; (przy kolejnych potrzebny dowód wpłaty),
   2. każdy dzień pobytu w szpitalu  –  10 EUR;
   3. leki refundowane: 5  –  10 EUR;
   4. transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec: 5  –  10 EUR;.

  Numer pogotowia  –  112.

SŁOWACJA
Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z jednym z towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna).

Obowiązują zryczałtowane opłaty za receptę w wysokości 0,17 EUR. Świadczenia ambulatoryjne, wizyta w pogotowiu – 1,99 EUR. Transport medyczny jest płatny w wysokości  0,07 EUR/km.
Opłatę wnosi się bezpośrednio przewoźnikowi.

Numer pogotowia  – 155 lub 112.

SZWAJCARIA
Korzystamy z opieki placówek działających w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, o czym należy upewnić się przed skorzystaniem ze świadczeń. W większości przychodni, aptek i w niektórych szpitalach należy opłacić rachunek z góry, a następnie można wystąpić o zwrot części kosztów Institution commune LAMal lub do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Większość szpitali i niektórzy lekarze nie obciążają pacjenta pełnymi kosztami; w takiej sytuacji otrzymamy rachunek opiewający wyłącznie na udział własny pacjenta, który wynosi:  

   1. CHF (33 CHF w przypadku dzieci do 18 r. ż.) za każdy okres leczenia do 30 dni,
   2. 10 CHF za każdy dzień pobytu w szpitalu,
   3. 50% kosztów transportu sanitarnego.

Numer pogotowia  –  112 lub 144.

WŁOCHY
W ramach ubezpieczenia korzystamy ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia (SSN). Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się ośrodki zdrowia specjalnie dla turystów (Servizio di guardia turistica).

Opłaty obowiązują za: 

   1. wizytę u lekarza, (do 36,15 EUR);
   2. leczenie stomatologiczne;
   3. leki (za niektóre należy wnieść opłatę ryczałtową).

  Numer pogotowia  –  112 lub 118.

UWAGA!
Jeśli, mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieśliśmy inne niż wymienione opłaty, możemy po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot tych wydatków w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, aby w takich przypadkach zachować oryginały rachunków i dowodów zapłaty, gdyż są one niezbędne do uzyskania refundacji. 

Autor: Źródło: NFZ

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close