POLSKA I ŚWIAT:

Walka z kryzysem udana?

Żeby jednak zapewnić udane wyjście z kryzysu, środki te muszą być spójne z długofalowymi reformami zatrudnienia. Projekt „Wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia” będzie przedmiotem dyskusji ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych podczas posiedzenia Rady w marcu 2010 r. i zostanie wykorzystany w opracowywaniu nowej strategii UE 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która ma zostać przyjęta przez przywódców unijnych wiosną 2010 r.

„Skoordynowane środki i wsparcie na poziomie unijnym oraz krajowym w znacznym stopniu przyczyniły się do stabilizacji gospodarki i zahamowania wzrostu bezrobocia w 2009 r. Teraz jednak musimy zapobiec dalszym redukcjom zatrudnienia i odtworzyć miejsca pracy utracone w wyniku kryzysu”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso. „Musimy patrzeć w przyszłość i nadal stosować skoordynowane podejście w celu zapewnienia trwałości miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu w perspektywie długoterminowej. Dzięki przyszłej strategii UE 2020 uzdrowimy społeczną gospodarkę rynkową i skierujemy Unię Europejską na drogę gospodarki silniejszej, bardziej ekologicznej i solidarnej.”

Komisarz ds. zatrudnienia Vladimír Špidla dodał: „Wyważone połączenie doraźnych środków i długoterminowych reform to obecnie najważniejsze wyzwanie dla unijnej polityki zatrudnienia. Musimy wzmocnić, przeorientować i w końcu wycofać środki antykryzysowe, by zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo unijnych rynków pracy oraz zwiększyć odporność gospodarki na przyszłe spadki koniunktury.”

W projekcie „Wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia” Komisja przedstawia analizę działań podjętych w całej UE w celu zachowania miejsc pracy i udzielenia pomocy osobom w trudnej sytuacji oraz określa wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości. Przewiduje się, że na rynkach pracy, znacznie osłabionych spowolnieniem gospodarczym w 2009 r., w przyszłym roku we wszystkich krajach UE nastąpi dalszy wzrost bezrobocia, aczkolwiek tempo tego wzrostu będzie słabsze. W ciągu najbliższych dwóch lat spodziewana jest stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej, jednakże rynki pracy mogą na nią reagować z opóźnieniem. Kryzys szczególnie mocno dotknął niektóre grupy społeczne: młodzież, migrantów i pracowników o niskich kwalifikacjach.

Państwa członkowskie, chcąc bezpośrednio pobudzić gospodarkę i ochronić grupy społeczne najbardziej narażone na oddziaływanie kryzysu, wzmogły działania w obszarze polityki zatrudnienia i polityki społecznej w ramach trzech priorytetów europejskiej strategii zatrudnienia. W wielu krajach wzmocniono publiczne służby zatrudnienia, aby pomóc im w walce z rosnącym bezrobociem, a wsparcie unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji pozwoliło państwom członkowskim w większym zakresie sfinansować działania antykryzysowe.

Systemy ochrony socjalnej dowiodły swojej skuteczności: automatyczne stabilizatory złagodziły bezpośrednie społeczne skutki spowolnienia w UE, aczkolwiek w różnym stopniu w zależności od kraju. Państwa członkowskie znacznie różnią się pod względem zdolności do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na zabezpieczenie społeczne, co tym bardziej wskazuje na potrzebę zdecydowanych działań politycznych w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Przyszłe działania

Kluczowym wyzwaniem dla UE i państw członkowskich jest obecnie ustalenie właściwych ram dla trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy. Do podstawowych czynników stymulujących tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy należą z jednej strony skuteczne strategie wyjścia z kryzysu przygotowujące zarówno jednostki, jak i całe przedsiębiorstwa do podjęcia wyzwań strukturalnych, a z drugiej – efektywna polityka w sektorze publicznym mająca na celu modernizację rynków pracy.

Autor: Źródło: KE

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close