POLSKA I ŚWIAT:

Walka z kryzysem udana?

Żeby jednak zapewnić udane wyjście z kryzysu, środki te muszą być spójne z długofalowymi reformami zatrudnienia. Projekt „Wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia” będzie przedmiotem dyskusji ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych podczas posiedzenia Rady w marcu 2010 r. i zostanie wykorzystany w opracowywaniu nowej strategii UE 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która ma zostać przyjęta przez przywódców unijnych wiosną 2010 r.

„Skoordynowane środki i wsparcie na poziomie unijnym oraz krajowym w znacznym stopniu przyczyniły się do stabilizacji gospodarki i zahamowania wzrostu bezrobocia w 2009 r. Teraz jednak musimy zapobiec dalszym redukcjom zatrudnienia i odtworzyć miejsca pracy utracone w wyniku kryzysu”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso. „Musimy patrzeć w przyszłość i nadal stosować skoordynowane podejście w celu zapewnienia trwałości miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu w perspektywie długoterminowej. Dzięki przyszłej strategii UE 2020 uzdrowimy społeczną gospodarkę rynkową i skierujemy Unię Europejską na drogę gospodarki silniejszej, bardziej ekologicznej i solidarnej.”

Komisarz ds. zatrudnienia Vladimír Špidla dodał: „Wyważone połączenie doraźnych środków i długoterminowych reform to obecnie najważniejsze wyzwanie dla unijnej polityki zatrudnienia. Musimy wzmocnić, przeorientować i w końcu wycofać środki antykryzysowe, by zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo unijnych rynków pracy oraz zwiększyć odporność gospodarki na przyszłe spadki koniunktury.”

W projekcie „Wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia” Komisja przedstawia analizę działań podjętych w całej UE w celu zachowania miejsc pracy i udzielenia pomocy osobom w trudnej sytuacji oraz określa wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości. Przewiduje się, że na rynkach pracy, znacznie osłabionych spowolnieniem gospodarczym w 2009 r., w przyszłym roku we wszystkich krajach UE nastąpi dalszy wzrost bezrobocia, aczkolwiek tempo tego wzrostu będzie słabsze. W ciągu najbliższych dwóch lat spodziewana jest stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej, jednakże rynki pracy mogą na nią reagować z opóźnieniem. Kryzys szczególnie mocno dotknął niektóre grupy społeczne: młodzież, migrantów i pracowników o niskich kwalifikacjach.

Państwa członkowskie, chcąc bezpośrednio pobudzić gospodarkę i ochronić grupy społeczne najbardziej narażone na oddziaływanie kryzysu, wzmogły działania w obszarze polityki zatrudnienia i polityki społecznej w ramach trzech priorytetów europejskiej strategii zatrudnienia. W wielu krajach wzmocniono publiczne służby zatrudnienia, aby pomóc im w walce z rosnącym bezrobociem, a wsparcie unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji pozwoliło państwom członkowskim w większym zakresie sfinansować działania antykryzysowe.

Systemy ochrony socjalnej dowiodły swojej skuteczności: automatyczne stabilizatory złagodziły bezpośrednie społeczne skutki spowolnienia w UE, aczkolwiek w różnym stopniu w zależności od kraju. Państwa członkowskie znacznie różnią się pod względem zdolności do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na zabezpieczenie społeczne, co tym bardziej wskazuje na potrzebę zdecydowanych działań politycznych w celu aktywizacji osób bezrobotnych.

Przyszłe działania

Kluczowym wyzwaniem dla UE i państw członkowskich jest obecnie ustalenie właściwych ram dla trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy. Do podstawowych czynników stymulujących tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy należą z jednej strony skuteczne strategie wyjścia z kryzysu przygotowujące zarówno jednostki, jak i całe przedsiębiorstwa do podjęcia wyzwań strukturalnych, a z drugiej – efektywna polityka w sektorze publicznym mająca na celu modernizację rynków pracy.

Autor: Źródło: KE

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00