POLSKA I ŚWIAT:

Superkomputery pomogą!

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM), Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN (PCSS).

Każdy z trzech ośrodków uczestniczących w projekcie ma zadanie zainstalować część systemu o architekturze zgodnej ze swoją specjalizacją. “Poszczególne części dedykowane są dla różnych klas problemów obliczeniowych. Całość utworzy system składający się na superkomputer o mocy przewyższającej 100 Teraflopsów (10^14 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę), co można porównać do wydajności 10 tys. zwykłych laptopów – powiedział Maciej Szpindler, specjalista ds. komputerów dużej mocy z ICM. – To znacznie więcej niż największy obecnie istniejący w Polsce system.”

Jednym z założeń projektu jest udostępnienie nielimitowanej części tej mocy obliczeniowej dla wybranych projektów badawczych o wyjątkowej złożoności oraz znaczeniu dla nauki i techniki. W ramach POWIEW-u zaproponowanych zostało kilka badań, które zostały określone jako “wielkie wyzwania nauki i techniki”. Badania te wymagają skomplikowanych symulacji komputerowych. Rozpoczęto już prace nad projektami, które jako pierwsze będą mogły skorzystać z superkomputera.

Będą to projekty modelowania wielkiej skali: powierzchni i struktur półprzewodnikowych, struktur przestrzennych RNA, lokalnych potencjałów polowych w mózgu, wielkoskalowej struktury Wszechświata czy przepływów turbulentnych. Wśród projektów jest także numeryczna prognoza pogody. Lista realizowanych projektów nie jest jednak zamknięta, możliwe jest zgłaszanie kolejnych propozycji badań.

Do końca 2010 r. prowadzone będą przetargi na sprzęt, a potem możliwe będzie rozpoczęcie na nim obliczeń. Wszystkie projekty realizowane są w modelu współpracy pomiędzy naukowcami a wykwalifikowanymi w dziedzinie programowania superkomputerów i modelowania komputerowego pracownikami projektu POWIEW.

Największe superkomputery w Europie udostępniane są dla nauki w ramach projektu PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) tworzącego centra obliczeniowe tzw. zerowego poziomu (Tier-0). Projekt POWIEW jest jedną z dróg do utworzenia kolejnego poziomu – narodowego centrum obliczeniowego (Tier-1). Innym podejściem jest projekt PL-Grid tworzący rozproszone zasoby o większej zagregowanej mocy obliczeniowej w formie znacznie bardziej zunifikowanej.

Na realizację projektu POWIEW przeznaczono niemal 55 mln zł. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Autor: Źródło: PAP Nauka w Polsce

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: