POLSKA I ŚWIAT:

Polacy o klimacie

Co trzeci badany wierzy, że podczas konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze, która zaczyna się za tydzień, uda się osiągnąć kompromis w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Trzy czwarte (75%) badanych jest zdania, że to UE powinna odgrywać rolę światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi, co więcej ponad dwie trzecie (67%) badanych deklaruje, że byliby skłonni zapłacić więcej za czystą energię, choć niemal jednak trzecia się na to nie zgadza.

Ponad dwie trzecie Polaków (69%) jest przekonanych, że ze zmianami klimatycznymi należy walczyć, nawet gdyby miało to hamować wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, w ciągu minionych 12 miesięcy znacząco (z 20% do 26%) wzrósł odsetek osób, które są przeciwnego zdania.

Główną korzyścią wynikającą zdaniem Polaków z walki ze zmianami klimatycznymi jest czystsze środowisko (64%). Uboczne skutki walki ze zmianami klimatycznymi to według respondentów przede wszystkim wzrost cen energii (59%).

Ponad połowa ankietowanych uważa, że każde państwo członkowskie powinno samodzielnie decydować, jakie działania związane z walką ze zmianami klimatycznymi może wprowadzić, dla 37 % z nas, byłoby lepiej, gdyby decyzje w tej kwestii były podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej.

Co drugi Polak (50%) słyszał o pakiecie klimatycznym Unii Europejskiej. Spośród jego poszczególnych założeń Polacy najczęściej słyszeli o tym, że biopaliwa do 2020 roku mają zaspokajać 10% potrzeb sektora transportowego oraz o tym, że do 2020 roku o 20% ma wzrosnąć wydajność energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej.

Dla połowy badanych niezbędnym warunkiem, który powinna spełnić Polska realizując założenia pakietu, jest ochrona najuboższych gospodarstw domowych przed skutkami rosnących cen energii. 37% badanych uważa, że warunkiem powinno być uwzględnienie faktu, że nasza gospodarka uzależniona jest od spalania węgla.

Polacy niemal powszechnie (96%) są zdania, że powinniśmy używać więcej czystszej energii – wytwarzanej z „czystszych technologii” lub pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ponad dwie trzecie (67%) badanych deklaruje, że byliby skłonni zapłacić więcej za czystą energię. 27% nie zgodziłoby się płacić więcej. Respondenci, którzy zgodziliby się płacić więcej za energię z czystych źródeł, na ogół (66%) są skłonni zaakceptować jedynie niewielką podwyżkę – do 10%.

O planowanej na 7-18 grudnia światowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze słyszało 37 % z nas.

Co trzeci respondent wierzy, że w Kopenhadze uda się osiągnąć porozumienie w kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez UE  i inne kraje uprzemysłowione.

41% badanych uważa, że w czasie konferencji klimatycznej uda się także podjąć konkretne zobowiązania dotyczące pomocy finansowej państw bogatszych dla rozwijających się w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

* Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-24 listopada 2009 roku, na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w wieku 18 i więcej lat, metodą wywiadów telefonicznych (CATI)

 

Autor: KE

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00