POLSKA I ŚWIAT:

Konkurs dla naukowców

Wnioski o udział w programie mogą składać zatrudnieni w jednostkach naukowych młodzi naukowcy specjalizujący się w naukach matematyczno-przyrodniczych, stosowanych i społecznych. Przyjmowane będą wnioski w każdej dziedzinie z zakresu tych dyscyplin, w tym dotyczące badań podejmujących tematykę etyki w nauce oraz powszechnego rozumienia nauki.

Kandydaci powinni być doktorantami lub pracownikami naukowymi, którzy uzyskali stopień doktora w okresie do pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Przyznawane w ramach programu granty przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania. Granty nie pokrywają kosztów czesnego, kosztów bieżących, sprzętu, materiałów i innych wydatków. Granty nie są udzielane na zasadzie stypendiów czy też celem pokrycia kosztów udziału w konferencjach.
British Council pokrywa koszty w funtach związane z międzynarodowymi podróżami brytyjskich naukowców oraz koszty utrzymania polskich badaczy podczas ich pobytów w Wielkiej Brytanii.

Instytucja macierzysta polskich uczestników projektu pokrywa koszty w złotówkach związane z międzynarodowymi podróżami polskich naukowców oraz koszty utrzymania brytyjskich badaczy podczas ich pobytu w Polsce wykorzystując środki na działalność statutową – w ramach programu nie przewiduje się przekazania dodatkowych funduszy do instytucji macierzystych.

Wnioski (oryginał oraz jedna kopia) powinny być przesyłane do British Council albo do MNiSW (do jednej z tych instytucji). Prosimy także o przesłanie kompletnego wniosku pocztą elektroniczną do wskazanych osób w obu ww. instytucjach.

Autor: MNiSW

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UCZELNIA:

Konkurs dla naukowców

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie" po raz piąty ogłasza konkurs na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi uczeni, pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Artykuły konkursowe powinny popularyzować własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze opatrzonego godłem tekstu w języku polskim, o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami). Do pracy można dołączyć fotografie i rysunki obrazujące badania. Należy również dodać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem i zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.

Artykuły (z dopiskiem „Konkurs") prosimy przesyłać pod adresem redakcji do 15 listopada 2009 r. – decyduje data stempla pocztowego. Prace będzie oceniać jury, w którym zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2010 r.

Autor: MNiSW

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close