POLSKA I ŚWIAT:

200 mln dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 196 nowych projektów w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków związanego z programem LIFE+ (2007-2013) – europejskim funduszem na rzecz środowiska. Projekty pochodzą z całej UE i obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne. Ogółem stanowią one inwestycję sięgającą 431 mln euro, z czego 207,5 mln euro zapewni UE. Z Polski zakwalifikowało się 6 projektów, otrzymają łącznie 12,6 mln euro.

Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Jestem przekonany, że projekty te w znaczący sposób przyczynią się do ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska naturalnego.  Pomogą również zwiększyć świadomość w całej UE dotyczącą najpoważniejszych problemów w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, które zamknięto w listopadzie 2008 r., Komisja otrzymała ponad 600 wniosków od podmiotów publicznych i prywatnych z 27 państw członkowskich UE. 196 projektów spośród nich zakwalifikowano do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu zachowania zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 227 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 80 projektów zgłoszonych przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty. Realizowane w 22 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 199 mln euro, z czego około 107 mln euro zapewni UE. Większość projektów (74) dotyczy ochrony przyrody, przyczyniając się do realizacji dyrektyw ptasiej i/lub siedliskowej oraz sieci Natura 2000. Pozostałych sześć projektów dotyczy różnorodności biologicznej, stanowiąc nową kategorię projektów LIFE+ w zakresie programów pilotażowych uwzględniających szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji polityki, technologii, metod i instrumentów. Spośród 288 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 99 projektów zgłoszonych przez szereg różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty, realizowane w 19 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 211 mln euro, z czego 90 mln euro zapewni UE. Największa część finansowania UE (ok. 26 mln euro) przeznaczona jest na 28 projektów dotyczących odpadów i zasobów naturalnych.

Zmiany klimatu, z 24 projektami o wartości ok. 24 mln euro, stanowią drugi obszar priorytetowy, zaś na trzecim miejscu znajduje się woda (17 projektów). Pozostałych 30 projektów odnosi się do rożnych kwestii, takich jak powietrze, chemikalia, wpływ środowiska na zdrowie, lasy, innowacje, hałas, gleba, podejścia strategiczne oraz ochrona środowiska w miastach.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i pokreśleniu wagi zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnieniu szkoleń i zwiększeniu świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. Spośród 98 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 17 projektów zgłoszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody i/lub środowiska. Wybrane projekty, realizowane w 12 państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 21 mln euro, z czego około 10 mln euro zapewni UE.

Program LIFE+

LIFE+ to nowy instrument finansowania unijnego na rzecz środowiska, o łącznym budżecie na lata 2007-2013 wynoszącym 2 143 mln euro (dwa miliardy sto czterdzieści trzy miliony euro) . W tym okresie Komisja będzie pu

Autor: KE

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00