GAZETA UZETKA:

UZetka 127 (czerwiec 2017)

WYGRAĆ, KIEDY SIĘ PRZEGRAŁO str. 2, PODNIEŚĆ SIĘ I POKONAĆ STRACH, str. 2, WSPIĄĆ SIĘ, GDY SCHODY SĄ JAK MOUNT EVEREST str. 3, ZACZĄĆ OD NOWA str. 4, PRZEZWYCIĘŻYĆ str. 4, DOCENIAĆ str. 4, SPEŁNIAĆ SWOJE MARZENIA str. 5, PAMIĘTAĆ, SKĄD JESTEŚMY str. 5, DBAĆ O SIEBIE, OBSERWOWAĆ, ZAWALCZYĆ str. 6, USIĄŚĆ OBOK NAJBLIŻSZYCH. POROZMAWIAĆ… str. 6, Warto być energetykiem str. 8, Studenci to mają fajnie, że mogą robić takie rzeczy… str. 8, Ogrodnik, winiarz albo greenkeeper str. 10, JAZZOWA GORĄCZKA str. 11, MŁODZI KOGNITYWIŚCI NA UZ str. 11, OGIEŃ ZNA SZAMANKĘ str. 11, Z ROWERÓW KORZYSTAMY, ALE U NAS ICH NIE MAMY str. 12 – 13, Kiedy wypożyczalnia rowerów będzie w Zielonej Górze? str. 13, STUDENCIE! WEŹ SESJĘ W SWOJE RĘCE! str. 14, BANKI SPÓŁDZIELCZE — 5 RAZY NAJ str. 15

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00