AUDYCJE 96 FM:

Z okazji Roku Zbigniewa Herberta – o Herbercie mniej znanym [Polski na tapecie]

– Zazwyczaj studenci przychodzą na studia polonistyczne ze znajomością takich klasycznych tekstów Herberta, typu „Przesłanie Pana Cogito” czy „Apollo i Marsjasz”. Na zajęciach wspólnie odkrywaliśmy całkiem nowe oblicze poety – wspomina prof. Małgorzata Mikołajczak, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kilkanaście lat temu, właśnie od zajęć ze studentami, zaczęła naukowo interesować się twórczością tego artysty.

Początkowo w wierszach Herberta widziała przykład wiersza wolnego, czyli nieopartego na żadnym schemacie rytmicznym. Później okazało się jednak, że jest inaczej – utwory mają nie tylko konkretną budowę (np. heksametru, czyli wiersza sześcioakcentowego) ale i ukryty sens.

Z tego odkrycia wzięła się książka „W cieniu heksametru”, w której zinterpretowałam 10 tekstów Herberta, w których pojawia się rytm heksametru. Teksty zaprzeczyły tradycyjnemu, stereotypowemu wizerunkowi Herberta jako poety klasycznie zdystansowanego, powściągliwego, stroniącego od uczuć i emocji, zorientowanego w stronę wartości i etyki. Okazało się, że właśnie w wierszach, w których pojawia się ten rytm, dochodzi do głosu całkiem inny Herbert, który mnie zainteresował: metafizyczny, bardzo poetycki, liryczny. Właśnie w tym kierunku poszły moje badania.prof. Małgorzata Mikołajczak

Dziś pani profesor jest uznaną ekspertką w dziedzinie poezji Herberta. Ma w dorobku trzy monografie na ten temat, bierze też udział w licznych konferencjach oraz wydarzeniach poświęconych poecie (ostatnio w Warszawskim Festiwalu Herbertowskim). W tym roku, nakładem wydawnictwa Ossolineum, ukazał się „Wybór poezji” Zbigniewa Herberta, ze wstępem i w opracowaniu prof. Małgorzaty Mikołajczak.

Książka ta zawiera szeroki wybór najlepszych, najważniejszych utworów Zbigniewa Herberta, opatrzonych komentarzami. Jest to więc książka przeznaczona także dla czytelników, którzy nie mają aż tak głębokiej wiedzy kulturowej i dla których pomocne będą objaśnienia towarzyszące wierszom. W książce znajduje się też obszerny wstęp, w którym omawiam życiorys Herberta, najważniejsze tematy jego poezji, cechy poetyki, a także jego odbiór, pokazując różne oblicza Herberta: nie tylko poety, ale i dramaturga, autora świetnych listów, eseisty. Myślę więc, że wszystkie osoby, które interesują się poezją tego autora, znajdą kompendium wiedzy na jego temat. Ale przede wszystkim – jego poezję i prozy poetyckie w obszernym, bogatym wyborze.prof. Małgorzata Mikołajczak

Książka ukazała się w prestiżowej serii „Biblioteka Narodowa”. Informacje o niej można znaleźć na stronie wydawnictwa Ossolineum.

Z całej audycji dowiecie się również, jakie utwory Zbigniewa Herberta należą do prywatnego kanonu wierszy pani profesor.

Polski na tapecie – audycja z 23.11.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00