AUDYCJE 96 FM:

Co nam daje polonistyka? Wiedzę, satysfakcję czy pieniądze? [Polski na tapecie]

W maju tego roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich – coroczne spotkanie władz instytutów i wydziałów polonistycznych z całego kraju. Wracamy do tego wydarzenia, aby zaprezentować ważny element obrad: wyniki ankiety na temat zawodowych losów absolwentów filologii polskiej.

W badaniu wzięły udział osoby, które studiowały polonistykę na uczelni w Zielonej Górze. Udzielały odpowiedzi na pytania, jakie przygotowały dwie wykładowczynie – dr Kaja Rostkowska-Biszczanik i dr Kamila Gieba. Internetową ankietę wypełniło 155 osób.

Jednym z problemów poruszonych w badaniu było to, co kierowało osobami, które postanowiły studiować polonistykę.

Moim zdaniem ankieta pokazała jednoznacznie, że pasja to podstawowy motyw wyboru kierunku studiów. Bo najczęstsza odpowiedź to było „rozwijanie zainteresowań zgodnych z kierunkiem” – tak odpowiedziało 63% osób. Kolejną była chęć zdobycia wykształcenia, więc powód ogólny, ale wskazuje on na świadome wybory. Były jeszcze odpowiedzi, które nazwałyśmy pragmatycznymi. To były odpowiedzi związane na przykład z dostępnością uczelni.dr Kaja Rostkowska-Biszczanik

Ponadto 40% ankietowanych wskazało, że studia miały pomóc w przygotowaniu do zawodu. A wśród tych miejsc, w których zwykle pracują poloniści, znalazły się szkoły, media i wydawnictwa.

Przede wszystkim są to te zawody, które rzeczywiście wiążą się z przygotowaniem polonistycznym. Było jeszcze takie pytanie: „czy pracujesz lub kiedykolwiek pracowałeś w zawodzie związanym z ukończonym kierunkiem studiów?”. Czyli nie tylko pytanie o pracę obecną, ale także przeszłość zawodową. Tutaj 63% procent respondentów odpowiedziało twierdząco.dr Kamila Gieba

Z zapisu całej audycji dowiecie się również, jak absolwenci polonistyki oceniają swoją sytuację materialną oraz przydatność studiów w zawodowym życiu.

Polski na tapecie – audycja z 14.12.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00