ZIELONA GÓRA:

Mali pacjenci będą leczeni chłodem. Szpital otrzymał urządzenie do hipotermii

Szpital Uniwersytecki ma nowy sprzęt do przewozu noworodków. Wcześniej lecznica otrzymała karetkę neonatologiczną, a teraz posiada dodatkowo ważny element wyposażenia. Jest to sprzęt, który wprowadza noworodki w stan hipotermii, czyli obniża temperaturę ich ciała.

Metodę tę stosuje się u dzieci, które były niedotlenione w trakcie porodu.

Jak wiadomo, niedotlenienie pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje. Prowadzi do stanu, który określamy mianem encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej. A z tym wiąże się w przyszłości mózgowe porażenie dziecięce, czyli opóźniony rozwój zarówno w sferze ruchowej, jak i psychicznej. Stąd też tak bardzo ważne jest, żeby zminimalizować następstwa niedotlenienia.lek. Marzena Michalak-Kloc, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii

Hipotermia lecznicza jest jak na razie jedyną znaną metodą, która pozwala zmniejszyć lub zapobiec skutkom niedotlenienia. Kluczowe jest to, aby lekarze rozpoczęli leczenie w ciągu 6 godzin. Najlepiej więc, jeżeli zaczyna się ono w karetce – tak, jak jest to możliwe już w Zielonej Górze.

Musimy dojechać do ośrodka. Różnie to jest oddalone, nieraz musimy jechać godzinę do tego ośrodka, który nas wzywa. Tam musimy ustabilizować maluszka, żeby nadawał się do transportu, żeby można było go spokojnie przewieźć. Wiadomo, że jak coś się dzieje, musimy stanąć, musimy coś zrobić, ale to też wydłuża czas. Często też musimy wolniej jechać, jeśli jest to maluszek niestabilny, droga też jest różna. Nawet często podróż powrotna jest z tego powodu wydłużona.Andżelika Goździejewicz, pielęgniarka neonatologiczna, zastępca pielęgniarki oddziałowej Klinicznego Oddziału Neonatologii

Urządzenie do hipotermii obniża temperaturę ciała w sposób kontrolowany do 35,5 stopnia Celsjusza.

Nie może być mniej, ponieważ to zagrażałoby stanowi dziecka. Ta temperatura jest najbardziej odpowiednia to tego, aby przyhamować niekorzystne procesy metaboliczne, które dzieją się przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym.lek. Marzena Michalak-Kloc

Karetka neonatologiczna ze sprzętem do hipotermii leczniczej w Szpitalu Uniwersyteckim jest jednym z trzech takich pojazdów w Polsce i jedynym w województwie. Jej wartość to 100 tysięcy złotych.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00