ZIELONA GÓRA:

Lepsze jutro dla wykluczonych społecznie – szkolenia, kursy i szansa na pracę

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zwolnione z zakładów karnych czy długotrwale bezrobotne mogą skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze prowadzi dla nich projekt „Lepsze Jutro II”. Proponuje udział w szkoleniach i kursach zawodowych, dzięki którym można zdobyć nowe kwalifikacje.

Jutro rozpocznie się nabór uczestników do pierwszego kursu o specjalności „robotnik gospodarczy”. Zajęcia będą trwały od listopada do kwietnia. Zostaną podzielone na dwie części – zajęcia społeczne i zawodowe.

Zajęcia społeczne odbywają się w siedzibie centrum i są to spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem, terapeutą uzależnień, doradcą zawodowym, coachem oraz pracownikiem socjalnym. Natomiast zajęcia zawodowe odbywają się na terenie zielonogórskich zakładów pracy lub naszych partnerskich gmin – Sulechowa, Zaboru i Czerwieńska. Nasi uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne oraz stypendium szkoleniowe. Zakładając, że osoba będzie miała 100-procentową obecność podczas kursu, wysokość tego wsparcia może wynosić 2400 złotych. 

Uczestnicy kursu będą mieli zapewniony także zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie i odzież roboczą. Poza szkoleniem robotników gospodarczych CIS uruchomi kursy dla przyszłych pracowników budowlanych i pracowników sklepowych.

Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt „Lepsze Jutro II” od dwóch lat. Do tej pory w trzech edycjach programu wzięło udział łącznie 160 osób.

Ponad 60 zakończyło udział w projekcie, uzyskało kwalifikacje uprawniające do wykonywania określonego zawodu, zdobyło zaświadczenie o zakończeniu kursu. 52 osoby poszły do pracy – podjęły zatrudnienie na umowę o pracę albo umowy cywilnoprawne. 

Partnerem projektu „Lepsze Jutro II” jest Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko i Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Również te instytucje oferują pomoc w aktywizacji społeczno-zawodowej.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: