UCZELNIA:

Prof. Hanna Paluszkiewicz nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZ

W styczniu środowisko akademickie pożegnało prof. Bogusława Banaszaka, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po śmierci wykładowcy obowiązki dziekańskie przejął dr Piotr Mysiak. Teraz nowym dziekanem, po jednogłośnej decyzji elektorów, została prof. Hanna Paluszkiewicz.

Prof. Paluszkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a następnie doktora habilitowanego i tytuł profesora. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego kieruje Katedrą Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

Prowadzi badania naukowe w zakresie teoretycznych i praktycznych wymiarów procesu karnego. Jest autorką ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, również dla aplikantów do zawodów prawniczych.

W swojej karierze naukowej wypromowała ponad 200 magistrów prawa i 2 doktorów nauk prawnych. Od 1999 roku jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Biogram prof. Hanny Paluszkiewicz (źródło: uz.zgora.pl):

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i egzaminie sędziowskim zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1991 roku jako czynny radca prawny wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalistka w dziedzinie prawa karnego procesowego. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, praktycznych aspektów posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a ostatnio także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i problematyki postępowań dyscyplinarnych.

Autorka ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego omawiających kolejne nowelizacje tego aktu oraz kilku opracowań dydaktycznych o charakterze zeszytów naukowych i skryptów, a także mającego już trzy wydania podręcznika dla studentów studiów prawniczych oraz blisko 100 recenzji wydawniczych i sprawozdań.

Uznany dydaktyk – od początku zatrudnienia prowadzi zajęcia dla studentów studiów prawniczych (do 2015 r. Uniwersytetu A. Mickiewicza i studentów polsko – niemieckich studiów w Collegium Polonicum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a od 2014 roku także dla studentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz dla aplikantów do zawodów prawniczych.

Wypromowała ponad 200 magistrów prawa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego. W 2014 r. była tutorem dla stypendystów rządu polskiego w ramach rządowego programu współpracy z państwami Europy Wschodniej.

Pełniła szereg funkcji uniwersyteckich (m.in. członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM, Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów UAM), a także wydziałowych (m.in. kierowała jednym z zespołów opracowujących strategię WPiA na lata 2010-2019; była członkiem zespołu monitorującego realizację strategii, członkiem wielu komisji wydziałowych, wiceprzewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej). Na WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, członka Komisji ds. Badań Naukowych oraz Komisji ds. Zatrudnienia (konkursowej), jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Senatu.

Za działalność rzecznikowską i organizacyjną w okresie zatrudnienia na UAM wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora UAM i Dziekana WPiA. W czasie pracy na UZ latach 2016-17 była dwukrotnie nagradzana przez Rektora UZ nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe.

W latach 2013-17 pełniła funkcję członka dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie (kadencja 2016-19) jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2011-2012 powołana przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacką w Poznaniu, a w latach 2017-19 do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacją w Zielonej Górze. Członek Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego, Rady  Programowej czasopisma prawniczego Studia Prawa Publicznego i  kilku stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych (m.in. organizowanych przez Sekcję Postępowania Karnego TSBJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seminarium Prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych).

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z problematyką procesu karnego wygłaszając referaty lub prowadząc sesje panelowe.

W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

fot. Mamert Janion

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: