UCZELNIA:

Prof. Hanna Paluszkiewicz nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZ

W styczniu środowisko akademickie pożegnało prof. Bogusława Banaszaka, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po śmierci wykładowcy obowiązki dziekańskie przejął dr Piotr Mysiak. Teraz nowym dziekanem, po jednogłośnej decyzji elektorów, została prof. Hanna Paluszkiewicz.

Prof. Paluszkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a następnie doktora habilitowanego i tytuł profesora. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego kieruje Katedrą Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

Prowadzi badania naukowe w zakresie teoretycznych i praktycznych wymiarów procesu karnego. Jest autorką ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, również dla aplikantów do zawodów prawniczych.

W swojej karierze naukowej wypromowała ponad 200 magistrów prawa i 2 doktorów nauk prawnych. Od 1999 roku jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Biogram prof. Hanny Paluszkiewicz (źródło: uz.zgora.pl):

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i egzaminie sędziowskim zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1991 roku jako czynny radca prawny wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalistka w dziedzinie prawa karnego procesowego. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, praktycznych aspektów posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a ostatnio także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i problematyki postępowań dyscyplinarnych.

Autorka ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego omawiających kolejne nowelizacje tego aktu oraz kilku opracowań dydaktycznych o charakterze zeszytów naukowych i skryptów, a także mającego już trzy wydania podręcznika dla studentów studiów prawniczych oraz blisko 100 recenzji wydawniczych i sprawozdań.

Uznany dydaktyk – od początku zatrudnienia prowadzi zajęcia dla studentów studiów prawniczych (do 2015 r. Uniwersytetu A. Mickiewicza i studentów polsko – niemieckich studiów w Collegium Polonicum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a od 2014 roku także dla studentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz dla aplikantów do zawodów prawniczych.

Wypromowała ponad 200 magistrów prawa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego. W 2014 r. była tutorem dla stypendystów rządu polskiego w ramach rządowego programu współpracy z państwami Europy Wschodniej.

Pełniła szereg funkcji uniwersyteckich (m.in. członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM, Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów UAM), a także wydziałowych (m.in. kierowała jednym z zespołów opracowujących strategię WPiA na lata 2010-2019; była członkiem zespołu monitorującego realizację strategii, członkiem wielu komisji wydziałowych, wiceprzewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej). Na WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, członka Komisji ds. Badań Naukowych oraz Komisji ds. Zatrudnienia (konkursowej), jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Senatu.

Za działalność rzecznikowską i organizacyjną w okresie zatrudnienia na UAM wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora UAM i Dziekana WPiA. W czasie pracy na UZ latach 2016-17 była dwukrotnie nagradzana przez Rektora UZ nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe.

W latach 2013-17 pełniła funkcję członka dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie (kadencja 2016-19) jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2011-2012 powołana przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacką w Poznaniu, a w latach 2017-19 do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacją w Zielonej Górze. Członek Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego, Rady  Programowej czasopisma prawniczego Studia Prawa Publicznego i  kilku stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych (m.in. organizowanych przez Sekcję Postępowania Karnego TSBJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seminarium Prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych).

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z problematyką procesu karnego wygłaszając referaty lub prowadząc sesje panelowe.

W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

fot. Mamert Janion

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Tagi
Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close