UCZELNIA:

„Postęp jest niemożliwy bez zmiany” – powtórzył za G. B. Shawem prof. Tadeusz Kuczyński. Inauguracyjne przemówienie rektora UZ

Sentencja „Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne” oficjalnie otworzyła nowy rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czego na najbliższe 9 miesięcy życzy studentom rektor uczelni oraz jak podsumowuje miniony rok?

Ustawa 2.0 i nadchodzące wraz z nią zmiany w szkolnictwie wyższym, oraz zmiany w strukturach samej uczelni, która od 1 września funkcjonuje już po połączeniu z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, jak również powołanie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, to główne tematy wystąpienia rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusza Kuczyńskiego.

Gdyby nie doszło do połączenia z PWSZ, nasza dotacja byłaby niższa w 2018 r. o około pół miliona, a w kolejnych czterech latach zmniejszałaby się w granicach 2-3 mln zł rocznie. Uzyskane pięć lat pewnej stabilności finansowej trzeba wykorzystać na sukcesywne wprowadzanie zmian, które będą sprzyjały wymogom nowej ustawy. prof. Tadeusz Kuczyński

Rektor nazwał Uniwersytet Zielonogórski „główną kuźnią kadr dla regionu”, z której wykształceni absolwenci pożytkują swoją wiedzę na rynku pracy. Złożył także życzenia pierwszoroczniakom.

Bardzo się cieszę, że podjęliście studia na Uniwersytecie Zielonogórskim. To właściwa decyzja, co do tego nie mam wątpliwości. Wasi starsi koledzy potwierdzą, że to brak anonimowości na zajęciach i bezpośredni kontakt z profesorami.prof. Tadeusz Kuczyński

Całe przemówienie prof. Tadeusza Kuczyńskiego wygłoszone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 do wysłuchania poniżej.

prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X