LUBUSKIE:UCZELNIA:

Dla zdrowia Lubuszan i innowacyjności regionu – czym jest Program Rozwoju Badań Onkologicznych?

Jak skutecznie leczyć nowotwory i im zapobiegać? Z myślą o poszerzaniu wiedzy na ten temat powstał Program Rozwoju Innowacyjnych Badań Onkologicznych. Przygotowało go Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej.

Program składa się z trzech filarów. Należy do nich m.in. edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy o nowotworach. Elementem kampanii informacyjnej nt. chorób nowotworowych jest Lubuski Dzień Onkologii. To inicjatywa, która będzie dotyczyć bardzo szerokiego grona osób: od uczniów i studentów (także przyszłych lekarzy) po pracodawców.

Celem jest przede wszystkim uświadamianie wszystkich Lubuszan, niezależnie od ich wieku, statusu, tego czy prowadzą firmę, czy pracują. Nowotwory każdego roku zabijają setki, tysiące Lubuszan, natomiast powodują też określone straty dla gospodarki. To pracownicy, którzy często muszą się borykać z tym problemem, pracodawcy, którzy zostają z nieobsadzonymi stanowiskami, to są oczywiście zwolnienia chorobowe. Dlatego tę naszą inicjatywę będziemy kierować zarówno do związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców, izb gospodarczych, tak żeby pokazywać również ten aspekt ekonomiczny.

Częścią Programu Rozwoju Badań Onkologicznych jest również wsparcie działalności naukowej. Chodzi np. o inwestycję w nowoczesny sprzęt, który ułatwi prowadzenie badań w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Potrzebny jest chociażby termocykler – urządzenie do namnażania materiału genetycznego komórek.

Mamy w naszym laboratorium na przykład dwa inkubatory do hodowli komórkowej. Następnie, żeby przebadać komórki na przykład poddane wpływowi promieniowania kosmicznego, musimy namnożyć ich materiał genetyczny. Niestety, w tym momencie nie dysponujemy termocyklerem, dlatego była prośba do pana wojewody Władysława Dajczaka o wsparcie. W laboratorium jest potrzebnych jeszcze kilka istotnych urządzeń. Są na to zapisane fundusze właśnie w Programie Rozwoju Innowacyjnych Badań Onkologicznych – po to, żeby studenci, naukowcy, którzy są na Collegium Medicum, mieli swoją bazę naukowo-badawczą.

PTMK to organizacja, która bada, jak warunki kosmiczne (np. promieniowanie) wpływają na rozwój nowotworów. Z rezultatów tych badań mają skorzystać w praktyce nie tylko lekarze, ale również branża farmaceutyczna czy kosmetologia.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00