LUBUSKIE:POLSKA I ŚWIAT:WAŻNE

ZUS: Renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić mniej do swoich świadczeń

Ile renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić do świadczeń? Od września zdecydowanie mniej, niż wcześniej. Wpływ na to mają najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Wynika z nich, że świadczenie jest niższe niż do tej pory. Dane pochodzą z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Jak podkreśla Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem, niektórzy świadczeniobiorcy powinni na bieżąco kontrolować, czy ich dodatkowe zarobki nie zmniejszą bądź nie zawieszą otrzymywanych świadczeń. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu są uzależnione od średniej płacy krajowej.

Od 1 września świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz wszyscy renciści, mogą bez żadnych konsekwencji dorabiać do kwoty 4904,10 zł, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. ale będzie niższy niż 130 proc. czyli 9107,50 zł. to świadczenie będzie zmniejszone o wartość przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Do końca lutego 2024 r. będzie ona wynosić 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 9107,50 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

 

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego.

Wówczas, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała w kwocie bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą części rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywały do końca listopada 2023 r.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00