LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Samorząd tworzy plan rozwoju województwa. Wypowiedz się i ty!

Zarząd województwa przygotował projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Zanim w formie uchwały przyjmie go sejmik, głos mają mieszkańcy. Urząd marszałkowski ogłosił konsultacje społeczne w sprawie dokumentu.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego jest podstawowym dokumentem, który określa cele, kierunki i sposób działania samorządu na rzecz regionu.

Zaczynamy – i to jest częścią strategii, w załączniku – od szczegółowej diagnozy, w jakim jesteśmy miejscu, co osiągnęliśmy, jakie są wyzwania, potrzeby, deficyty, potencjały. Na podstawie diagnozy sformułowaliśmy wizję rozwoju, czyli jak byśmy sobie życzyli, żeby nasz region wyglądał w 2030 roku. Pod tą wizją są cele główne, które dzielą się na cele operacyjne. Potem jeszcze bardziej szczegółowo schodzimy do kierunków działań, a nawet proponujemy pewne przedsięwzięcia kluczowe.Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Problemem wskazanym w strategii rozwoju jest np. zbyt mała personelu medycznego w regionie. Wizją zaś – region, w którym społeczeństwo może liczyć na wysoką jakość usług medycznych, edukację czy kulturę. To także miejsce współpracy – obu lubuskich stolic czy przedsiębiorców z naukowcami.

Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swoje uwagi do projektu strategii. Jego treść i formularz konsultacyjny można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Dokumenty programowe województwa lubuskiego”. Tam znajduje się punkt „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”.

Zapraszam też wszystkich do udziału bezpośrednio w spotkaniach konsultacyjnych strategii. Odbędą się w Zielonej Górze już w najbliższą środę, 22 stycznia o godzinie 11:00 w bibliotece wojewódzkiej Norwida. W Gorzowie też będą konsultacje strategii, w piątek o 13:00, też w bibliotece. Chcemy lepiej poznać potrzeby ludzi, a poza tym czasami czy nawet często to właśnie ludzie, również w mniejszych miejscowościach, mają dobre pomysły albo potrafią wskazać nam problemy, których często tak z bliska nie widzimy.Maciej Nowicki

Konsultacje społeczne potrwają do końca stycznia. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego ma być uchwalona w pierwszej połowie tego roku.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X