LUBUSKIE:

Masz pomysł na ochronę środowiska lub 30-lecie samorządu? Zgłoś swój projekt!

Startuje czwarta edycja Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych – konkursu dotacji dla organizacji pozarządowych, fundacji czy stowarzyszeń z regionu. W tym roku pomysły zgłoszone do konkursu muszą mieć związek z 30-leciem samorządu terytorialnego.

Premiowane będą również projekty, które będą dotyczyć ochrony środowiska i promocji ochrony środowiska.

Chcemy, żeby ta część edukacyjna również zaistniała w programie w tym roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo każdego roku jest to około 100 projektów w wysokości do 10 tysięcy złotych. Wymogi formalne to oczywiście to, żeby była zgodność tematyczna, o której mówiliśmy – czyli świadomość obywatelska, 30-lecie samorządu i ochrona środowiska. Za to będą dodatkowe punkty. Praktycznie można powiedzieć, że jedyny dodatkowy wymóg to 10% z wartości projektu, które należy przeznaczyć na promocję regionu lubuskiego. Żeby pokazać, umiejscowić ten projekt właśnie w naszym regionie.Joanna Malon, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego

Jak podkreśla marszałek Elżbieta Polak, konkurs dotacji ma zwrócić uwagę młodzieży na takie wartości, jak lokalny patriotyzm.

Chcemy przede wszystkim budować świadomość w zakresie małych ojczyzn, jak również – kreowania postaw patriotycznych w zakresie pielęgnowania i dbałości, jakie niesie ze sobą samorząd terytorialny. Na który mamy wpływ, który oddziałuje, buduje małe ojczyzny. Chcielibyśmy też, żeby młodzi ludzie potrafili wskazać, jakie ma kompetencje, jakie zadania wykonuje w ich otoczeniu.Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

Na złożenie wniosków o dotacje stowarzyszenia czy fundacje mają trzy tygodnie. Ocena zgłoszonych projektów będzie trwać około miesiąca. W puli Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych znalazł się prawie milion złotych do podziału.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00