LUBUSKIE:

Lubuskie najlepsze

W 2011 roku w województwie lubuskim wskaźnik ponownego zatrudnienia, liczony na podstawie najczęściej stosowanych form aktywizacji, osiągnął poziom 68,0% (w kraju 55,7%). Były to m.in.: szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz społecznie użyteczne, roboty publiczne, podejmowanie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Oznacza to, iż 14.860 osób uzyskało zatrudnienie w trakcie, bądź w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w aktywizacji. Dla porównania w 2008 roku było to 20.409 osób, w 2009 roku – 22.422 osoby, a w 2010 roku – 25.704 osoby.

Drugim wskaźnikiem obrazującym efektywność jest koszt uczestnictwa, który wyniósł w Lubuskiem w 2011 roku 2.926,79 zł, natomiast w kraju jest to kwota 6.357,56 zł.

Kolejnym wskaźnikiem jest koszt ponownego zatrudnienia, który w Lubuskiem wyniósł 4.048,07 zł, podczas gdy w kraju aż 9.020,25 zł.

Autor: Źródło: WUP

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Do roku 2015 PKB wzrośnie w naszym regionie o 4,2 punktu procentowego. Przykładowo w sąsiednich województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim będzie to odpowiednio: 0,8 pkt. proc., 0,4 pkt. proc. oraz -1,5 pkt. proc. Jest to ogromna szansa na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych w stosunku do bogatszych regionów Polski.

Szerzej sprawę opisuje "Rzeczpospolita" w artykule z dnia 10.09.2009 r. pt. "Unia zmniejszy różnice". Jak zaznaczyły autorki artykułu: 11 województw skróci dystans do średniej krajowej, jeśli chodzi o poziom produktu regionalnego brutto (PRB) w przeliczeniu na mieszkańca. Co ciekawe, najbardziej poprawią swój status regiony objęte programem "Rozwój Polski wschodniej" […]. Niekwestionowanym liderem jest jednak województwo lubuskie.

 
Link do artykułu:

Autor: Wojciech Königsberg UMWL

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00