ZIELONA GÓRA:

Znamy wyniki wszystkich głosowań podczas XLI Sesji Rady Miasta Zielona Góra

Za nami wtorkowa Sesja Rady Miasta Zielona Góra. Podczas trwającego ponad pięć godzin posiedzenia radni zagłosowali będą między innymi w sprawie pomocy finansowej, której miasto chce udzielić samorządowi. Za przekazaniem funduszy na wyposażenie zielonogórskiego szpitala było 23 radnych. 

Poza tym radni zajęli także sprawami związanymi z remontem lub przebudową dróg w mieście. Głosowaniu została poddana również uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej “Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w ramach profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2021 – 2022. Swoje poparcie dla tego projektu wyraziło 18 radnych.

Decyzją także zielonogórskich radnych w Parku Braniborskim wyciętych zostanie ponad 800 drzew. Radni uznali, że wycinka jest konieczna, ponieważ dotyczy wyłącznie drzew zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

19 radnych opowiedziało się za także określeniem wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Pod dyskusję, a następnie głosowanie poddana została również uchwała w sprawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Zielonej Góry. 5 radnych było za, 15 przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Podjęta został też temat zmiany uchwały budżetu miasta na rok 2021. W tym przypadku za było 17 radnych. Głosowaniu poddano także uchwałę dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej Zielonej Góry. Swoje poparcie dało tutaj 19 radnych.

Kolejne głosowanie dotyczyło zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie hali lekkoatletycznej przy ulicy Sulechowskiej. Głosy za oddało 18 radnych. Ostatnim tematem poddanym do głosowania było zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Poparcie dla podjęcia uchwały dało 17 zielonogórskich radnych.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: