ZIELONA GÓRA:

Zmiana w finansach miasta. Radni wycofali jedną inwestycję

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Zielonej Góry była tematem nadzwyczajnej sesji rady miasta. Radni przyjęli korektę 18 głosami. Było to uzupełnienie grudniowej, budżetowej sesji.

Uchwała budżetowa na 2021 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa muszą być ze sobą spójne, stąd zmiana – tłumaczył prezydent miasta, Janusz Kubicki.

Przyjmując uchwałę budżetową, dokonaliśmy korekty zmniejszającej wielkość wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 milionów złotych. W związku z tym musimy dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową. To jest wyłącznie techniczna uchwała. Przyjmujemy ją w sesji nadzwyczajnej po to, aby Regionalna Izba Obrachunkowa mogła kompleksowo ocenić poprawność podjętych przez nas uchwał. Jeżeli tego nie zrobimy, RIO po prostu zakwestionuje tę prognozę, którą przyjęliśmy na sesji w grudniu.

Z wydatków inwestycyjnych została wykreślona budowa łącznika ulicy Kożuchowskiej z Pileckiego.

To jest dosyć kontrowersyjna droga. Bardzo wielu mieszkańców jest przeciwnych budowie tej ulicy. Natomiast również bardzo dużo mieszkańców jest z kolei za budową. Stąd trwała dosyć długa dyskusja jeszcze w grudniu. W konsekwencji ta budowa została wycofana. Musiała być zwołana kolejna sesja, na której została poprawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków miasta do 2044 roku. Obejmuje również zadłużenie miasta i prognozowaną nadwyżkę budżetową.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X