ZIELONA GÓRA:

Wybory za trzy dni. Prezentujemy pełne listy

Kandydaci na prezydenta: Krzysztof Bosak (Nowa Prawica – Ruch Narodowy), Jacek Budziński (Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego), Jolanta Danielak (SLD Lewica Razem), Janusz Kubicki (KWW Janusz Kubicki), Karolina Nawrocka-Michalczak (Lepsza Zielona Góra-Lepsze Lubuskie), Rafał Nieżurbida (PSL).

Kandydaci na radnych:

OKRĘG 1

Lista nr 1 – Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

1. Piotr Barczak,

2. Danuta Fabiś,

3. Tomasz Lewandowski,

4. Józef Malski,

5. Sebastian Żelazik,

6. Anna Traczyk,

7. Łukasz Cyrok,

8. Magdalena Graczyk,

9. Justyna Więcek,

10. Sebastian Cielecki.

Lista nr 2 – KWW Janusz Kubicki

1. Andrzej Bocheński,

2. Robert Górski,

3. Bogusława Kornowicz,

4. Henryk Janik,

5. Jan Kot,

6. Anna Kwiatek,

7. Kamil Kawicki,

8. Maria Miłuch,

9. Radosław Blonkowski,

10. Daria Majer.

Lista nr 3 – Nowa Prawica – Ruch Narodowy

1. Beata Pachnik – Łodzińska,

2. Robert Dudek,

3. Jolanta Halba,

4. Michał Kłobuch,

5. Bożena Szczygieł,

6. Błażej Garczyk,

7. Julianna Bernat-Słomowicz,

8. Michał Stawski.

Lista nr 4 – PO

1. Marcin Pabierowski,

2. Mirosław Gancarz,

3. Danuta Krojcig,

4. Aleksandra Grzywacz,

5. Maria Zielińska,

6. Tadeusz Smykowski,

7. Piotr Fabich,

8. Sławomir Kozieł,

9. Katarzyna Fedro,

10. Anna Babiuch.

Lista nr 5 – PSL

1. Ewa Kostrzewska,

2. Grzegorz Sokołowski,

3. Małgorzata Olech-Klonecka,

4. Piotr Dembiński,

5. Dorota Ratuszna,

6. Bożena Klim,

7. Łukasz Ząbek,

8. Adam Misiaszek,

9. Przemysław Osiński,

10. Gerard Nowak.

Lista nr 7 – SLD Lewica Razem

1. Tomasz Nesterowicz,

2. Bożena Mania,

3. Radosław Korach,

4. Wojciech Szymaniec,

5. Eugeniusz Maniecki,

6. Elżbieta Dunas,

7. Wojciech Mandryk,

8. Elżbieta Stawnicka-Zwiahel,

9. Mateusz Mietlicki,

10. Joanna Szczegóła.

 

OKRĘG 2

Lista nr 1 – Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

1. Bożena Ronowicz,

2. Dariusz Niedzielski,

3. Grzegorz Maćkowiak,

4. Maciej Malon,

5. Roman Badach-Rogowski,

6. Janusz Jabłoński,

7. Elżbieta Grudzińska,

8. Alicja Zduń,

9. Czesław Domalewski,

10. Kinga Bigońska-Wendowska.

Lista nr 2 – KWW Janusz Kubicki

1. Janusz Kubicki,

2. Zofia Banaszak,

3. Grzegorz Hryniewicz,

4. Maria Idzikowska,

5. Magdalena Bobek,

6. Ewa Habich,

7. Henryk Masternak,

8. Waldemar Michałowski,

9. Marian Szymczak,

10. Paweł Wysocki.

Lista nr 3 – Nowa Prawica – Ruch Narodowy

1. Piotr Kucza,

2. Alicja Wyszyńska,

3. Daniel Niemyt,

4. Barbara Siniak,

5. Krzysztof Pawłowski,

6. Jolanta Glińska,

7. Maciej Chocianowski,

8. Magdalena Lepka.

Lista nr 4 – PO

1. Adam Urbaniak,

2. Robert Sapa,

3. Mirosława Dulat,

4. Paweł Truszkiewicz,

5. Andrzej Żywień,

6. Małgorzata Wyciszkiewicz,

7. Robert Skobelski,

8. Julita Zawadzka,

9. Elżbieta Kaźmierska,

10. Leszek Masklak.

Lista nr 5 – PSL

1. Elżbieta Polak,

2. Artur Hebda,

3. Grzegorz Gryncewicz,

4. Stanisława Sokołowska,

5. Kajetan Szajek,

6. Waldemar Stępak,

7. Anastazja Adamczyk,

8. Katarzyna Musielak-Głazowska,

9. Agata Gembara,

10. Arkadiusz Dąbrowski.

Lista nr 7 – SLD Lewica Razem

1. Jolanta Danielak,

2. Zbigniew Bartkowiak,

3. Zbigniew Mikulewicz,

4. Jolanta Bechyne,

5. Włodzimierz Włodarczyk,

6. Piotr Firlej,

7. Małgorzata Siadaczka,

8. Juchan Łychmus,

9. Rafał Jaworski,

10. Wanda Rudkowska.

 

OKRĘG 3

 

Lista nr 1 – Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

1. Wanda Litecka,

2. Marek Budniak,

3. Helena Kondratowicz,

4. Dorota Bojar,

5. Piotr Natkański,

6. Józef Walania,

7. Paulina Karmalita,

8. Henryk Dzięgiel,

9. Michał Lubojański,

10. Krzysztof Wołczyński.

Lista nr 2 – KWW Janusz Kubicki

1. Mariusz Zalewski,

2. Jarosław Berent,

3. Tomasz Sroczyński,

4. Marzena Bilska,

5. Rafał Czarkowski,

6. Jadwiga Wąsik,

7. Małgorzata Ragiel,

8. Jacek Rusiński,

9. Agnieszka Kozakiewicz,

10. Wiesław Kuchta.

Lista nr 3 – Nowa Prawica – Ruch Narodowy

1. Adam Wyszyński,

2. Tomasz Bratkowski,

3. Dominik Kulik,

4. Joanna Czernicka,

5. Bartosz Schaefer,

6. Carol-Anne Siekańska,

7. Maciej Zwoliński,

8. Marta Kałużny.

Lista nr 4 – PO

1. Mariusz Rosik,

2. Marek Kamiński,

3. Anna Sulima-Jagiełowicz,

4. Bogdan Klim,

5. Dorota Głowienka,

6. Aneta Żuk,

7. Marek Radziukiewicz,

8. Iwona Kusiak,

9. Mirela Ścigaj,

10. Robert Kornalewicz.

Lista nr 5 – PSL

1. Antonina Ambrożewicz-Sawczuk,

2. Piotr Bandosz,

3. Ewa Kwiecień,

4. Przemysław Warecki,

5. Rozalia Jantarska,

6. Monika Turzańska,

7. Mariusz Markiewicz,

8. Jolanta Jagodzińska,

9. Tadeusz Naskręt,

10. Piotr Kaczmarczyk.

Lista nr 6 – Lepsza Zielona Góra – Lepsze Lubuskie

1. Marek Jankowski,

2. Paweł Ratuś,

3. Bartłomiej Sadowski,

4. Marta Bartosiak,

5. Katarzyna Połczyńska,

6. Adriana Filia,

7. Marcin Kifert,

8. Katarzyna Czetowicz,

9. Sławomir Płotała,

10. Michał Frykacz.

Lista nr 7 – SLD Lewica Razem

1. Cezary Wysocki,

2. Sylwia Matuszak,

3. Paweł Jagiełowicz,

4. Anna Lik,

5. Krzysztof Olszak,

6. Bogumiła Husak,

7. Marek Musielak,

8. Izabela Jagos,

9. Roman Teląszka,

10. Wojciech Kowalski-Mierkiewicz.

 

OKRĘG 4

Lista nr 1 – Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

1. Jacek Budziński,

2. Arkadiusz Tybura,

3. Grażyna Jaskólska,

4. Rafał Jaszczyński,

5. Arkadiusz Soczewko,

6. Maria Łabędzka,

7. Ireneusz Marchewski,

8. Wioleta Szczepańska,

9. Urszula Adamczyk,

10. Mirosław Zelisko.

Lista nr 2 – KWW Janusz Kubicki

1. Wioleta Haręźlak,

2. Filip Gryko,

3. Filip Czeszyk,

4. Barbara Langner,

5. Jerzy Rzeźnik,

6. Dominika Jabłońska-Górska,

7. Małgorzata Torenc,

8. Dawid Juszczyszyn,

9. Kinga Wojtczak,

10. Zbigniew Binek.

Lista nr 3 – Nowa Prawica – Ruch Narodowy

1. Eneasz Gawora,

2. Maciej Marszałek,

3. Jan Krasowski,

4. Grażyna Marchewska,

5. Teresa Międrkiewicz,

6. Agata Stawska,

7. Irena Pawliczak.

Lista nr 4 – PO

1. Krzysztof Machalica,

2. Mariusz Marchewka,

3. Agnieszka Siarkiewicz,

4. Elżbieta Smykał,

5. Marek Franek,

6. Irena Marciszonek,

7. Michał Iwanowski,

8. Joanna Malon,

9. Piotr Chojnacki,

10. Michael Herbich.

Lista nr 5 – PSL

1. Rafał Nieżurbida,

2. Jadwiga Błoch,

3. Irena Radziusz,

4. Ewa Sokołowska,

5. Roman Grad,

6. Anna Urbaniak,

7. Krzysztof Bąk,

8. Bruno Aleksander Kieć,

9. Michał Stosik,

10. Artur Malec.

Lista nr 6 – Lepsza Zielona Góra – Lepsze Lubuskie

1. Karolina Nawrocka-Michalczak,

2. Marta Wolańska,

3. Piotr Napierała,

4. Irena Sternal,

5. Marcin Rejtan,

6. Małgorzata Vogt,

7. Andrzej Cwynar,

8. Sławomir Dykszak,

9. Magdalena Juszczak-Włodarczyk,

10. Paweł Stachowiak.

Lista nr 7 – SLD Lewica Razem

1. Edward Markiewicz,

2. Barbara Kukulska,

3. Jerzy Teichert,

4. Dorota Niewiedział,

5. Jacek Tarczyło,

6. Angelika Korach,

7. Bogdan Pomorski,

8. Oliwia Nowik,

9. Adam Ruszczyński,

10. Czesław Jurasik.

OKRĘG 5

Lista nr 1 – Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego

1. Eleonora Szymkowiak,

2. Kazimierz Łatwiński,

3. Władysław Drozd,

4. Grzegorz Klimek-Żołnowski,

5. Andrzej Muszyński,

6. Andrzej Terek,

7. Mariola Stanisławska,

8. Małgorzata Witkowska,

9. Krystian Pawelec,

10. Elżbieta Szostak.

Lista nr 2 – KWW Janusz Kubicki

1. Andrzej Brachmański,

2. Jadwiga Korcz-Dziadosz,

3. Paweł Mocny,

4. Andrzej Maciejewski,

5. Paweł Szudra,

6. Tomasz Drużyński,

7. Dorota Haładyn-Biel,

8. Wacław Mandryk,

9. Jagoda Zborowska,

10. Marta Bieława.

Lista nr 3 – Nowa Prawica – Ruch Narodowy

1. Krzysztof Bosak,

2. Iwona Kamińska,

3. Radosław Bartman,

4. Mateusz Lach,

5. Katarzyna Hardel,

6. Andrzej Pawłowski,

7. Katarzyna Kulik,

8. Mirosław Chołuj.

Lista nr 4 – PO

1. Mirosław Bukiewicz,

2. Marcin Białek,

3. Hanna Najdowska,

4. Joanna Sieńczak,

5. Maciej Klikowicz,

6. Bogumiła Jaske,

7. Wiesława Gołębiowska,

8. Rafał Kasza,

9. Paweł Jarosz,

10. Andrzej Gliwa.

Lista nr 5 – PSL

1. Aleksandra Mrozek,

2. Włodzimierz Kwaśniewicz,

3. Michał Smykał,

4. Stanisława Dziok,

5. Maciej Andrykiewicz,

6. Bartosz Urbaniak,

7. Elżbieta Markiewicz,

8. Joanna Sokołowska,

9. Mariusz Pacholak,

10. Adam Mocny.

Lista nr 6 – Lepsza Zielona Góra – Lepsze Lubuskie

1. Sławomir Stańczak,

2. Grzegorz Makarewicz,

3. Ewa Korumna,

4. Anna Kraśko,

5. Matylda Kleczewska,

6. Dorota Działak,

7. Marta Orzechowska,

8. Jakub Konopacki,

9. Dorota Kifert,

10. Czesław Bortnowski.

Lista nr 7 – SLD Lewica Razem

1. Radosław Brodzik,

2. Krzysztofa Nalewa,

3. Włodzimierz Wojnarowski,

4. Katarzyna Fijałkowska,

5. Mirosław Biliński,

6. Anna Niezabitowska,

7. Jerzy Pastuszko,

8. Renata Rau,

9. Maciej Tomaszewicz,

10. Elżbieta Patalas-Fanajło.

Autor: Paweł Hekman

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close