WAŻNEZIELONA GÓRA:

Jak powinna wyglądać komunikacja pracowników szpitala z pacjentami?

„Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej między pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID 19” – to projekt badawczy, w którym uczestniczył Szpital Uniwersytecki.

Jego celem było przeprowadzenie badań wśród personelu medycznego oraz pacjentów określając ich wzajemne relacje. Wynika z nich, że dla pacjentów najważniejsza jest jasna i zrozumiała komunikacja z pracownikami służby zdrowia,

Pacjenci deklarują także, że chcieliby, aby pracownicy poświęcili im więcej czasu.  – To bardzo ważne, co usłyszeliśmy – mówił profesor Zbigniew Izdebski, który koordynował badania.

To dlatego są bardzo ważne umiejętności profesjonalnego komunikowania się z pacjentem. Takiego, które w małym czasie pozwoli uzyskać lekarzowi jak najwięcej informacji. Pacjent musi mieć poczucie, że będzie przez lekarza wysłuchany oraz dobrze poinformowany o procedurach leczenia.

Emil Korczak, lekarz naczelny Szpitala Uniwersyteckiego, zwrócił uwagę, że kontakt z pacjentem jest dziś kluczowy w procesie efektywnego leczenia.

My musimy mieć odpowiedz ze strony pacjentów oraz personelu medycznego czy kontakt ma duży wpływ na proces lecznicy i na ile jest on ważny. Nie da się ukryć, że w większości sytuacji jest z tym problem. Nie doceniamy roli nawiązywania bezpośrednich relacji.

W badaniach uczestniczyło prawie sześć tysięcy osób ze 114 jednostek ochrony zdrowia.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00