>AUDYCJE 96 FM:UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

UZ dostępny dla wszystkich [Kwadrans Akademicki]

W ramach projektu „UZ dostępny dla wszystkich” od października swoją działalność rozpoczęło Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (CWOZN). Pracują tam specjaliści – psycholog, socjoterapeutka, terapeuta uzależnień oraz logopeda, którzy udzielają bezpłatnego wsparcia w zakresie diagnozy i terapii dla studentów i pracowników UZ.

O szczegółach działalności Centrum opowiedziała nam dr Katarzyna Kochan z Instytutu Nauk o Zdrowiu, koordynator projektu.

Centrum oferuje bezpłatną specjalistyczną pomoc zarówno dla studentów jak i pracowników UZ. Jest to pomoc skierowana nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, choć są to osoby priorytetowo traktowane, ale również pomagamy wszystkim pozostałym członkom społeczności akademickiej. Pomoc jest bardzo szeroko rozumiana, można dzwonić w sprawach kryzysowych, dostępne są dwa telefony. Można liczyć na diagnozę oraz na terapię, nawet jeśli będzie to terapia długoterminowa.

Z jakimi problemami zgłaszają się studenci?

Pierwsze osoby, które do nas dzwoniły, to przede wszystkie korzystający z usług psychologa. Tutaj mieliśmy osoby przeżywające kryzys związany z sytuacja, w której się znajdujemy. Jest to kolejny semestr, w którym nauka odbywa się zdalnie. W tej chwili udaje na się też inicjować takie spotkania z socjoterapeutką, które mają formę zdalnej mini terapii zbiorowej. Osoby, które skorzystały z takich usług prosiły o warsztat radzenia sobie ze stresem przed egzaminem. Staramy się odpowiadać na ich potrzeby.

Realizacja wszystkich założeń projektu „UZ dostępny dla wszystkich” rozłożona jest na kilka lat i obejmuje kilka obszarów. To m.in. utworzenie wspomnianego Centrum, przeprowadzanie szkoleń dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji z zakresu pomocy i asystentury osobom z niepełnosprawnościami oraz modernizacja infrastruktury uniwersytetu zielonogórskiego.

Mamy również szereg działań edukacyjnych, które skierowane są zarówno do administracji uczelni jak i pracowników naukowych i dydaktycznych. Są to szkolenia z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim, między innymi radzenia sobie z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Mieliśmy również szkolenie dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. Przed nami cały szereg szkoleń, każdy obszar niepełnosprawności zostanie omówiony. Nauczyciele języków obcych poznają metodykę pracy ze studentami niepełnosprawnymi. Będziemy prowadzić również kurs języka migowego dla administracji i dla nauczycieli. Przed nami cały szereg zadań związany z inwestycjami, chcemy lepiej przystosować Uniwersytet Zielonogórski do obsługi studentów z różnymi niepełnosprawnościami.

Więcej na temat działań Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami możecie dowiedzieć się z rozmowy z dr Katarzyną Kochan z Instytutu Nauk o Zdrowiu, dostępnej na radiowym Facebooku.

Program Kwadrans Akademicki w każdy czwartek po godzinie 14:00, na radiowej antenie 96fm i facebooku Radia Index.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X