UCZELNIA:

Uniwersytet w czasach koronawirusa. Jak UZ funkcjonuje w sieci?

Zamknięta uczelnia i zawieszenie zajęć nie wyklucza dalszej działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawy studentów i pracowników przeniosły się do internetu. Wykładowcy mają obowiązek prowadzić zajęcia w sieci. Radzą sobie również członkowie Parlamentu Studenckiego.

Zarządzenie dla pracowników uczelni wydał rektor, prof. Tadeusz Kuczyński. Dotyczy ono metod i technik prowadzenia zajęć na odległość. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do tego, by przygotować zajęcia zgodnie z programem studiów. W załączniku do zarządzenia znajdują się propozycje, jak mogą to zrobić.

Wykłady można np. prowadzić na żywo poprzez platformę Discord albo nagrać i zamieścić je na YouTubie. Nauczyciele mogą również przygotować prezentacje multimedialne czy pliki PDF z tekstami wykładów. Podobnie można prowadzić pozostałe rodzaje zajęć – ćwiczenia, seminaria, laboratoria i konwersatoria. Zarządzenie rektora obowiązuje do 25 marca.

Zagrożenie koronawirusem nie jest przeszkodą także w przeprowadzeniu głosowań na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wybory do Kolegium Elektorów, czyli grona, które później wybierze rektora uczelni, odbędą się w formie elektronicznej, na platformie StudNet. Głos można oddać do piątku.

W tej samej formie odbędą się wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego, Senatu uczelni i rad mieszkańców akademików. Link do głosowania zostanie opublikowany na Facebooku, w wydarzeniu pod nazwą „Wybory do Kolegium Elektorów 2020/2024 oraz wybory uzupełniające”.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X