UCZELNIA:

Jak uczyć się bez przeszkód? UZ, gorzowska AJP i PWSZ z Legnicy torują drogę studentom z niepełnosprawnościami

Dyskusja nad barierami architektonicznymi na uczelniach i integracją społeczną studentów była przedmiotem seminarium naukowego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat wzajemnie dzielili się przedstawiciele uczelnianej Rady Studentów Niepełnosprawnych i pełnomocnicy ds. studentów niepełnosprawnych.

W seminarium wzięli udział reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Spotkanie zorganizowano również z myślą o sprawnych członkach braci studenckiej, którzy mają możliwość wspierania swoich kolegów. Przykładem jest funkcja asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ na naszej uczelni pojawia się coraz więcej osób z niepełnosprawnościami (…). Na początku, gdy powstało to stanowisko, było tylko kilku asystentów, teraz liczba zwiększa się (…). Asystent osoby z niepełnosprawnością ma za zadanie np. w momencie, gdy ma ona problemy z samodzielnym pisaniem, pomagać w sporządzaniu notatek. Najczęściej studiuje ten sam kierunek, co podopieczny.

– mówi Marlena Przezdzięk, przewodnicząca Rady Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodaje, że liczba udogodnień architektonicznych zależy od konkretnego obiektu na uczelni.

W budynku A-16 (przy alei Wojska Polskiego – przyp. red.) jest wiele schodów. Studenci z niepełnosprawnością muszą korzystać z platform, co jest czasochłonne (…). Inne budynki mają zupełnie inne bariery, więc staramy się im przeciwdziałać, w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujemy i tego, jaka niepełnosprawność dominuje wśród studentów określonego wydziału. Seminarium zorganizowaliśmy po to, by zobaczyć, jakie rozwiązania stosują inne uczelnie oraz żeby sprawdzić, czy u nas miałyby zastosowanie. Dzielimy się też własnymi działaniami.

Na dwuwymiarowość problemu zwraca też uwagę Anna Dobrychłop, pełnomocniczka rektora ds. studentów z niepełnosprawnością z AJP w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwsza kategoria to bariery architektoniczne. Nowe budynki są budowane bez tych barier, a te, które remontujemy, staramy się dostosowywać, na ile pozwalają na to fundusze. Druga to bariery społeczne, mentalne. Próbujemy je zwalczać, prowadząc konferencje, warsztaty, kampanie. Za miesiąc mamy kampanię, która będzie dotyczyła savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością. To pokaz zdjęć, które prezentują wydarzenia mogące czasem stawiać nas w kłopotliwych sytuacjach, np. czy do osoby niewidomej możemy powiedzieć „do widzenia”. (…) Staramy się też uczulać naszych studentów na to, wierząc, że kiedy pójdą w świat, będą szerzyć tę wiedzę.

W trakcie seminarium wręczono również nagrody w konkursie fotograficznym „W życiu piękne są tylko chwile” i zaprezentowano nadesłane zdjęcia.

Zobacz więcej
Back to top button
X