UCZELNIA:

Spotkanie ws. Ustawy 2.0: wspólne stanowisko dla wielu spraw

Ustrój uczelni, finanse w szkolnictwie wyższym oraz doskonałość naukowa – dyskusje o takiej  tematyce rektorzy, prorektorzy i kanclerze 27 polskich uczelni podjęli na konferencji „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy”, która miała miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ustawa 2.0 największe obawy wywołuje wśród przedstawicieli mniejszych ośrodków akademickich. Dziś na ten temat z władzami  polskich uczelni rozmawiał minister nauki i szkolnictwa wyższego wicepremier Jarosław Gowin. Najwięcej dyskutowano o algorytmie, według którego uczelnie są finansowane.

Uzyskaliśmy deklarację pana premiera, że zostanie przeprowadzona symulacja. Jeśli stanie się tak jak przewidujemy, to zostaną wprowadzone zmiany. Nowy system ma poprawić jakość nauki i my się z tym zgadzamy. Natomiast dochodzą pewne kwestie praktyczne. Jeżeli uzyskuje się niższą kategorię, traci się kategorię wyższą, to być może jakiś instytut, wydział przestanie mieć prawa doktoryzowania. To są takie drobiazgi, ale ich było dosyć dużo i tu też uzyskaliśmy kompromis. Trzecia rzecz to forma współpracy różnych uczelni. Inaczej rektorzy zrozumieli zapis z ustawy, dotyczący tzw. uczelni federacyjnych. Myślę, że idziemy w tym samym kierunku.prof. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ
Obrady zakończyły się wspólnym stanowiskiem w większości ważnych spraw, o ile nie we wszystkich. To kolejne potwierdzenie, że warto rozmawiać i szukać porozumienia.wicepremier Jarosław Gowin

Kolejny raz powrócił strach, że zmiany będą promować największe i najpopularniejsze ośrodki akademickie, a uczelnie regionalne zepchną na margines. Wicepremier stwierdził, że dziś te obawy zostały rozwiane.

Inna sprawa to zasady finansowania, a to jest coś co regulowane jest poza ustawą. Prof. Kuczyński i inni rektorzy zwracali mi uwagę na potencjalne negatywne skutki finansowania uczelni średnich i małych. Ustaliliśmy wspólnie, że wg formuły zaproponowanej przez pana rektora ministerstwo przeprowadzi symulację. Sprawdzimy, jakie będą przewidywane skutki tego algorytmu na kilka lat do przodu. Albo się okaże, że racje będą mieli państwo rektorzy, wtedy ministerstwo skoryguje algorytm, albo okaże się, że ministerstwo ma racje i wtedy obawy społeczności akademickich, tych mniejszych, zostaną rozwiane.wicepremier Jarosław Gowin

Przesłanie dla mniejszych ośrodków od ministra, to podnoszenie kwalifikacji przez wszystkie ośrodki naukowe. Gowin jest przekonany, że Ustawa 2.0, która odchodzi od masowego kształcenia będzie też szansą dla uczelni regionalnych. Wicepremier podkreślił, że w wyniku niżu demograficznego i na skutek naturalnych procesów rynkowych zniknie sporo uczelni niepublicznych. Zaznaczył, że ministerstwo nie przewiduje, żeby jakakolwiek uczelnia publiczna była zagrożona. Ponadto przywołał tu zabieg konsolidacji, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim i połączeniu PWSZ w Sulechowie. To też, zdaniem Gowina, w świetle Ustawy 2.0 jest bardzo dobra propozycja na umacnianie mniejszych ośrodków akademickich.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: