AUDYCJE 96 FM:UCZELNIA:

Olga Konkol kolejną Absolwentką Extra UZ

Czas zapoznać się z kolejną sylwetką Absolwenta Extra, do lutowego grona wyróżnionych biotechnologów dołączyła w tym miesiącu Olga Konkol. W przypadku wyróżnionej absolwentki przygoda z wyżej wymienionym przedmiotem zaczęła się dzięki dużej aktywności na lekcjach przyrody, następnie w liceum rozszerzała biologię i chemię, aby wybrać kierunek związany z tymi przedmiotami. Od samego początku postawiła na Uniwersytet Zielonogórski. 

Olga bardzo interesuje się procesami zachodzącymi w browarnictwie. Jest współautorką rozdziału w monografii pt. Weryfikacja metody spektroskopii impedancyjnej użytej do oceny stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego piwa niepasteryzowanego w Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej – PAIC 2022 oraz rozdziału w monografii pt. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia w produkcji piwa niepasteryzowanego Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Natomiast praca dyplomowa pt. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w produkcji piw niepasteryzowanych, napisała pod kierunkiem dr Sylwii Andrzejczak-Grządko. Skąd takie zainteresowania?

Jak byłam na drugim roku studiów, to właśnie mojej Pani Promotor inna studentka pisała inną pracę, to słysząc o tym temacie zapaliła mi się lampka, że to bardzo ciekawy temat. Mówiąc prostym językiem chodzi o bakterię jakie gromadza się i rozmnażają się w piwie.

 

Olga jest też laureatką ogólnopolskiego konkursu Agro Absolwent na najlepsza pracę dyplomową na temat nowoczesnego rolnictwa, zrównoważenia produkcji żywności i przemysłu rolno-spożywczego. Dzięki tej wygranej zostałam zaproszona na staż w Grupie Żywiec. Teraz Absolwentka Extra skupia się na ukończeniu studiów drugiego stopnia.

 

 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00