UCZELNIA:

Nowe propozycje dla przyszłych nauczycieli i… mechaników lotniczych. Początek rekrutacji na UZ

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na Uniwersytet Zielonogórski. W roku akademickim 2019/2020 będą do wyboru 64 kierunki studiów na 13 wydziałach, w tym Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie. Jak zazwyczaj, jest kilka zmian i nowości, również ze względu na nowe przepisy o szkolnictwie wyższym.

Jedna dotychczasowa specjalność zostanie przekształcona w kierunek. To pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Będzie prowadzona w formie jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich. Podobnie jak 3-letnia do tej pory pedagogika specjalna.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kilka rozporządzeń – w tym jedno, które jeszcze się nie ukazało: w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – sprawiają, że w Polsce rewolucyjnie zmieni się mapa ośrodków, które będą uprawnione do kształcenia nauczycieli. Oczywiście robimy wszystko, żeby nasza uczelnia pozostała w puli mających uprawnienia w tym zakresie.dr Krzysztof Wąż, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

Całkowicie nowym kierunkiem na Wydziale Pedagogiki będzie zaś arteterapia. Ma on charakter interdyscyplinarny, bo w jego powstaniu uczestniczyły 3 wydziały. Oprócz pedagogicznego – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Artystyczny.

Studia będą trwały 3 lata i będą kończyć się oczywiście pracą licencjacką, ale napisanie tej pracy będzie poprzedzone praktycznym sprawdzeniem kompetencji absolwenta. Dlatego, że studia będą kształciły w dwóch ścieżkach: sztuki wizualne i teatr drama. Ogólny wymiar godzin zajęć na kierunku to 2250. 510 godzin to praktyki. Są to praktyki pedagogiczne oraz arteterapeutyczne.prof. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

Ponadto uzupełniona zostanie oferta studiów na Wydziale Mechanicznym. Na kierunku mechanika i budowa maszyn uruchomiona będzie specjalność mechanika lotnicza. Współpracę przy niej podjął z uczelnią Aeroklub Ziemi Lubuskiej.

Studenci przychodzą na nasz kierunek mechanika i budowa maszyn, dowiadują się tych wszystkich rzeczy ogólnych związanych z wytrzymałością materiałów, podstawą konstrukcji maszyn, budową różnego rodzaju maszyn. A przychodząc na specjalność, będą wprowadzać tę wiedzę do konkretnych rozwiązań związanych z samolotami. Tak naprawdę samolot jest taką samą maszyną, jak każda inna, tyle że ma specyficzne wymogi, szczególnie odnośnie do bezpieczeństwa. Nasi studenci w tym zakresie będą się kształcić.prof. Władysław Papacz, Wydział Mechaniczny UZ

Kandydaci na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim mogą rejestrować się na stronie uczelni do 8 lipca. Więcej na stronie rekrutacja.uz.zgora.pl oraz w poniższych wypowiedziach.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: