UCZELNIA:WAŻNEZIELONA GÓRA:

Erasmus+ w nowej perspektywie finansowej. Dyskusja na Uniwersytecie Zielonogórskim

Jakie możliwości daje studentom i pracownikom uczelni program Erasmus+? Ogromne, o czym przekonywano dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Erasmus+ to nie tylko międzynarodowa wymiana studentów. Mówi Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Naszym celem jest przedstawienie oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dla wszystkich instytucji z regionu. Chcemy pokazać możliwości nie tylko dla uczelni, ale także szkołom podstawowym, branżowym, stowarzyszeniom, fundacjom, przedsiębiorcom i pracodawcom.

Z programu korzystają nie tylko studenci, ale także wykładowcy. Prof. Roman Sapeńko niedawno wrócił z Turcji. – Wartość tych spotkań jest bezcenna – stwierdził w rozmowie z Radiem Index.

Tylko taka praktyka daje szansę nie tylko studentom, ale i pracownikom. Przecież wiemy, że chodzi o uczestniczenie w życiu nie tylko akademickim. Doskonalimy nie tylko język naukowy, ale też uczestnictwo w międzynarodowej wspólnocie.

Nową gałęzią programu Erasmus+ jest sport. O szczegółach mówi Łukasz Smogorowski z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Mamy pierwszą edycję zdecentralizowanej akcji sportowej, co oznacza, że kluby, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz sportu powszechnego mogą aplikować o pieniądze na mobilność kadry sportowej. Mieliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, dofinansowaliśmy 27 projektów.

Spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim potrwa do 15:00. Biorą w nim udział zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00