UCZELNIA:

Był socjologiem i emerytowanym pracownikiem UZ. Nie żyje prof. Franciszek Pastwa

Nie żyje prof. Franciszek Pastwa, socjolog i emerytowany pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z uczelnią był związany od 1976 r. Pracę rozpoczął w Instytucie Pedagogiki Społecznej na ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Kierował wówczas Zakładem Socjologii. W 1994 r. został zastępcą dyrektora nowo utworzonego Instytutu Socjologii.

Do naukowych zainteresowań prof. Pastwy należały m.in. tendencje rozwojowe instytucji społecznych na terenach przygranicznych zachodniej Polski i kondycja społeczna pracowników nauki. Był autorem licznych artykułów naukowych, np. „Socjalizm dziewiętnastowieczny”, „Człowiek – środowisko – zagrożenie” i raportu o sytuacji życiowej mieszkańców wsi z 2001 roku.

Pełniejszy biogram poniżej.

 

Z zielonogórską uczelnią Profesor był związany od drugiej połowy lat 70′ minionego stulecia. Na początku pracował w Instytucie Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, gdzie kierował Zakładem Socjologii. Od 1994 r. w nowopowstałym Instytucie Socjologii pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Z Instytutem był związany do 2003 r.

Główne kierunki działalności prof.  F. Pastwy skupiały się na: badaniu transgraniczności
w perspektywie socjologicznej; tendencjach rozwojowych instytucji społecznych na obszarach przygranicznych Polski zachodniej; zachowaniach ekonomicznych Polaków; kondycji społecznej pracowników nauki; integralnych i wieloaspektowych studiach nad ewolucją polskich rodzin
i gospodarstw domowych.

Był autorem wielu artykułów naukowych. Najważniejsze z nich to:

  • Raport z badań dotyczących sytuacji życiowej mieszkańców wsi przeprowadzonych wiosną 2001
  • Człowiek – środowisko – zagrożenie
  • Procesy decyzyjne w polityce
  • Socjalizm dziewiętnastowieczny
  • Fundamentalizm – pojęcie polityczne
  • O niektórych problemach kształcenia pracowników socjalnych
  • Otoczenie społeczne edukacji pedagogicznej w okresie transformacji ustrojowej
  • O niektórych problemach mniejszości narodowych i poglądach młodzieży studenckiej
    na rozwiązywanie ich w odniesieniu do mniejszości niemieckiej
Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: