UCZELNIA:

1 lutego rozpoczyna się rekrutacja na uczelnię. W kwietniu powrót do nauki stacjonarnej?!

1 lutego na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2020/2021. Chodzi o studia drugiego stopnia, które kończą się zdobyciem tytułu inżyniera magistra.

Studenci mogą wybierać spośród 15 kierunków. Uczelnia przewiduje 555 miejsc na studiach stacjonarnych i 420 na niestacjonarnych.

Listę kierunków prezentujemy poniżej:

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Architektura – 30 miejsc

Automatyka i robotyka – 45 miejsc

Bezpieczeństwo i higiena pracy – 30 miejsc

Budownictwo – 90 miejsc

Elektrotechnika – 45 miejsc

Informatyka – 60 miejsc

Inżynieria biomedyczna – 30 miejsc

Inżynieria danych – 30 miejsc

Inżynieria danych w języku angielskim – 15 miejsc

Inżynieria środowiska – 30 miejsc

Logistyka – 60 miejsc

Mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc

Socjologia w języku angielskim – 15 miejsc

Zarządzanie i inżynieria produkcji – 30 miejsc

Zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim – 15 miejsc

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Automatyka i robotyka – 45 miejsc

Bezpieczeństwo i higiena pracy – 30 miejsc

Budownictwo – 60 miejsc

Elektrotechnika – 45 miejsc

Informatyka – 60 miejsc

Inżynieria biomedyczna – 30 miejsc

Inżynieria środowiska – 30 miejsc

Logistyka – 60 miejsc

Mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc

Zarządzanie i inżynieria produkcji – 30 miejsc

Nadchodzący, letni semestr na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpocznie się 27 lutego bez zmian w trybie kształcenia. W dalszym ciągu wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich będą odbywać się w trybie zdalnym (poza Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu).

Od 6 kwietnia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy, wyznaczone przez dziekanów przedmioty na poszczególnych kierunkach będą realizowane w trybie stacjonarnym – oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Do 29 stycznia na stronach wydziałowych pojawi się szczegółowy wykaz zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym. Terminarz realizacji tych przedmiotów zostanie zamieszczony w planie zajęć.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: