LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Urząd Marszałkowski odpowiada w sprawie remontu linii kolejowej

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację od PKP PLK, że dalsza modernizacja linii kolejowej na trasie Czerwieńsk-Zbąszynek zależy od Urzędu Marszałkowskiego. A dokładniej od dofinansowania, aby dokończenie remontu było możliwe. Otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika prasowego urzędu.

Przypomnijmy, że remont linii kolejowej nr 358 trwa od początku 2020 roku. Od tego czasu zakończenie inwestycji było przekładane kilkukrotnie. Obecnie poszukiwany jest nowy wykonawca, lecz złożone oferty przewyższają środki, które ma PKP PLK. W związku z tym do Urzędu Marszałkowskiego zostały wysłane trzy pisma – mówił nam rzecznik prasowy Radosław Śledziński.

Złożone w przetargu oferty, w tym ta najkorzystniejsza, przekraczają środki przewidziane przez PLK na realizację prac. Z uwagi na współfinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego konieczne są ustalenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego dotyczące zmiany finansowania inwestycji. Mimo trzykrotnego wystąpienia pisemnego PLK do samorządu między 8 czerwca a 7 lipca spółka wciąż oczekuje na formalną deklarację urzędu w tej sprawie.

Jednak Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego odpowiada, że dofinansował inwestycję już wcześniej. Więcej na ten temat mówi rzecznik prasowy Paweł Kozłowski:

Chciałbym przypomnieć pewną chronologię tego dofinansowania tej inwestycji – projekt modernizacji linii kolejowej Zbąszynek-Gubin dostawał trzykrotne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oczywiście zarząd województwa lubuskiego zdaje sobie sprawę, jak bardzo ważna jest to inwestycja, dlatego w grudniu 2018 roku przyznał dofinansowanie do tej inwestycji na realizację modernizacji w kwocie prawie 60 milionów złotych.

W chwili podpisania dofinansowania przez urząd termin zakończenia inwestycji był wyznaczony na 31 marca 2022 roku. Jednak pieniędzy zabrakło i dofinansowanie zwiększono.

Następnie podpisaliśmy z beneficjentem, czyli z PKP PLK dwa aneksy do tej umowy zwiększające dofinansowanie. Pierwszy aneks był 9 sierpnia i było zwiększenie dofinansowania do ponad 90 milionów przy jednoczesnym zachowaniu terminu zakończenia realizacji tego projektu. Jednak 31 marca, więc w dniu, w którym modernizacja miała się zakończyć, podpisany został kolejny, drugi aneks, który zwiększył kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej aż do 111 milionów złotych i wtedy, w ramach podpisanego aneksu, zakończenie inwestycji zostało ogłoszone jako 31 grudnia 2022 roku.

Jak podawał Radosław Śledziński, nowy wykonawca na zakończenie inwestycji będzie miał 174 dni, czyli, gdyby modernizacja rozpoczęła się dzisiaj, przekroczyłaby umówiony termin.

Już trzykrotnie my zwiększaliśmy dofinansowanie do tego projektu. Dofinansowanie wynosi w tej chwili już ponad 111 milionów złotych, jednak terminy nie zostają dotrzymane, inwestycja nie zostaje zakończona i też zarząd województwa lubuskiego nie ma w tej chwili gwarancji wykonania terminowości inwestycji. Jednak, rozumiejąc oczywiście ważność tej modernizacji, jak bardzo ważna ona jest dla lubuszan, dla rozwoju regionu, zarząd województwa lubuskiego jest gotów do dalszych rozmów.

Urząd Marszałkowski będzie chciał spotkać się w tej sprawie z PKP PLK, aby rozwiązać problem dokończenia inwestycji. Jednak ma kilka ważnych uwag.

Jednakże musimy mieć deklarację tego, że terminy zostaną dotrzymane. No i także jakby liczymy na to, że będzie też sprawowany odpowiedni nadzór nad inwestycją, no bo część problemów wynika z nadzoru nad modernizacją.

Termin spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami PKP PLK nie jest jeszcze znany, a sprawa pozostaje otwarta.

Materiał przygotowała: Joanna Nawlicka

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X