LUBUSKIE:

Lubuskie Bony Wsparcia będą wznowione. Zmieniła się część zasad

Jest decyzja w sprawie naboru wniosków do programu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców”. Konkurs dotacji dla firm, które doświadczyły kryzysu z powodu epidemii koronawirusa, zostanie wznowiony. Przeprowadzony będzie nabór uzupełniający. Zarząd województwa ustalił to w porozumieniu z instytucjami, które będą przyznawać dotacje – Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Firmy, które wcześniej wzięły udział w naborze, zachowają prawo do ubiegania się o wsparcie. Jest jednak pewien wyjątek – w konkursie nie mogą startować członkowie zarządów organizacji odpowiedzialnych za rozdzielanie dotacji ani powiązane z nimi osoby.

Zgodnie z ustawą wdrożeniową, jak również kodeksem postępowania administracyjnego. Tu pragnę podkreślić, że Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa stosowała tę zasadę. Następna uzgodniona zasada dotyczy już samego naboru. Zdefiniowaliśmy wspólnie, że tylko na etapie oceny formalnej można poprawić wniosek – numer NIP-u, nazwisko osoby do kontaktu, po prostu oczywiste pomyłki, oczywiste błędy.

Niemożliwe będą za to poprawki w merytorycznej części wniosku. Poza tym zarząd województwa uzgodnił, że nabór będzie trwał co najmniej osiem godzin – od 8:00 do 16:00. Rozpocznie się 5 dni po ogłoszeniu informacji o konkursie. Dokumenty będą przyjmowane elektronicznie.

autorzy: Aleksandra Pietruszewska, Jerzy Jackowski

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: