LUBUSKIE:WAŻNEZIELONA GÓRA:

Czy Lubuszanie oszukują ZUS i biorą L4 nie żeby się wyleczyć, a wyremontować mieszkanie?

Od stycznia do września 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubuskim wykonał w sumie ponad 6 tysięcy kontroli pod kątem prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prawie 500 przypadkach. Kwota zakwestionowanych zasiłków wyniosła 566 tys. zł. 

O szczegółach Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prawie 500 przypadkach. Kwota zakwestionowanych zasiłków wyniosła 566 tys. zł. Ustawowym zadaniem ZUS jest kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich. To istotne, gdyż środki, z których wypłacane są zasiłki pochodzą ze składek na ubezpieczenie chorobowe wszystkich ubezpieczonych.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku ZUS w Lubuskiem skontrolował pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich blisko dwa tysiące sto osób. W rezultacie prawo do zasiłku cofnięto w 163 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków wyniosła ponad 366 tys. zł. Podczas kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS sprawdza, co świadczeniobiorca robi, gdy pobiera zasiłek chorobowy.

Chodzi o ustalenie czy poprawnie wykorzystuje zwolnienie od pracy i czy nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej. Ubezpieczony powinien postępować tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. Może on wtedy wykonywać jedynie czynności związane z poprawą stanu zdrowia, np. udać się do lekarza, do apteki bądź po zakupy spożywcze. Postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla chorego i może nasuwać wątpliwości, co do rzeczywistego stanu zdrowia jest niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego. Może to być udział w wycieczkach, imprezach, remont mieszkania lub praca zarobkowa. Zwolnieniem lekarskim nie można swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Skutkuje to utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres.

Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy systemu zabezpieczenia społecznego, zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i medycy, zdawali sobie sprawę z konsekwencji nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich i nieprawidłowego orzekania o niezdolności do pracy. Tylko wtedy możliwe będzie skuteczne zwalczanie nadużyć i oszustw.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00