LUBUSKIE:

Aktywizują bezrobotnych?

Zaznaczmy, że liczba skierowań na aktywne formy w latach poprzednich była znacznie wyższa. Porównując dane rok do roku zauważymy, że kwota wydana na koniec grudnia 2011 roku była o ponad 110 mln zł niższa od kwoty wydanej na koniec grudnia 2010 roku. Obniżenie nakładów (o blisko 64%) doprowadziło do spadku, o blisko połowę, liczby osób skierowanych do aktywnych form.
 
Zmniejszona pula środków jaką w roku 2011 dysponowały samorządy powiatowe spowodowała zmiany i przesunięcia w strukturze wydatków na programy promocji zatrudnienia oraz w liczbie aktywizowanych w ramach poszczególnych usług, instrumentów, działań. Porównując lata 2010 i 2011 zauważyć możemy, iż:
 
  • porównując rok do roku największy procentowy spadek liczby aktywizowanych obserwujemy w ramach przygotowania zawodowego dorosłych (spadek o 93%), szkoleń (o 69%), robót publicznych (o 68%) oraz środków na podjęcie działalności (o 68%); natomiast największy „liczbowy” spadek odnotowujemy w przypadku staży (do udziału, w których skierowano o ponad 7,2 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie roku 2010);
 
  • dokonując odpowiedniego zsumowania, możemy zauważyć, iż na podobnym poziomie kształtuje się udział (w ogóle osób aktywizowanych) osób skierowanych w ramach form wspierających rozwój przedsiębiorczości, natomiast zdecydowanie spadł udział osób skierowanych w ramach form szkoleniowych (spadek o ponad dwanaście punktów procentowych) na korzyść udziału osób skierowanych w ramach pozostałych aktywnych form;
 
  • na koniec grudnia br. (podobnie jak w grudniu 2010 roku) najwięcej środków wydatkowano na staże, przy czym kwota ta w 2011 roku stanowiła ponad 37% ogółu wydatków, w analogicznym okresie roku 2010 było to blisko 34%;
 
  • już od kilku miesięcy zaobserwować możemy, iż zdecydowanie spadły nakłady na „droższe” instrumenty (refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej). W grudniu 2010 r. udział tych dwóch form w łącznej kwocie wydatkowanej stanowił ponad 38%, w grudniu 2011 roku jedynie blisko 29%;
 
  • w 2011 roku udział w wydatkach środków wykorzystanych na realizację prac interwencyjnych był ponad dwukrotnie wyższy aniżeli w 2010 roku.

Autor: Źródło: WUP

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close