POLSKA I ŚWIAT:

Z polisą inwestycyjną na długie (nie)szczęśliwe lata.


Programy systematycznego inwestowania (na 10, 15, 20 i więcej lat), często sprzedawane w opakowaniu polis ubezpieczeniowych wydawały się dobrym sposobem na uniknięcie w zapłacie podatku Belki, jednak nierzadko mnogość opłat sprawia, iż ta forma inwestycji po prostu może być nieopłacalna.

Profil świadomego klienta, podpisującego polisę inwestycyjną to osoba, która ze względu na brak chęci, czasu na inwestycję, godzi się płacić regularnie składki przez długi okres pod groźbą utraty całości lub części środków – wcześniejsza rezygnacja grozi opłatą likwidacyjną wyrażoną procentem wpłaconych dotychczas pieniędzy (to ją mobilizuję do odkładania pieniędzy do samego końca), oczekując na finiszu założonego terminu – wpłaconej kwoty, powiększonej o ewentualny niegwarantowany zysk. Dodajmy, iż po zakończeniu takiej inwestycji, nawet jeśli produkt nastawiony jest na bezpieczne instrumenty np. obligacje skarbowe – lwią część zysku zabiera towarzystwo ubezpieczeniowe jako swój udział, będący kosztem zarządzania. Suma summarum po np. 20 latach oszczędzania w bezpieczne instrumenty (a gdy w bardziej ryzykowne, zysku może nie być wcale lub zamienić się w stratę) mamy mniej pieniędzy, aniżeli odkładając samodzielnie na bankowych lokatach, pomimo, iż w polisie jesteśmy zwolnieni z podatku  Belki. Taki jest koszt (trzeba przyznać dość duży, jeśli ktoś policzy) mechanizmu, który przymusza nas do gromadzenia oszczędności, bo gdy przestaniemy, to stracimy wszystko lub część dotychczasowych wpłat.

 

Na pytania odpowiada Pani  mec. Anna Lengiewicz :

1. Czy klient, który chciałby wejść na drogę sądową, powinien wpierw wyczerpać procedury reklamacyjne?

Tak. Konsument, który domagać się będzie od towarzystwa ubezpieczeń zwrotu wpłaconych pieniędzy, powinien uprzednio zwrócić się do ubezpieczyciela pisemnie o zwrot bezprawnie pobranych środków. Może to zrobić samodzielnie wskazując dlaczego nie zgadza się na stosowanie przez TU opłat likwidacyjnych i innych zawyżanych opłat lub zlecić kancelarii przeprowadzenie takiego postępowania reklamacyjnego.

2. Proszę wymienić obecne sukcesy, które  uprawdopodabniają udany finisz w  walce z opłatami likwidacyjnymi (opłatami od wykupu) w polisach inwestycyjnych.

W wyniku prowadzonych m.in. przez Kancelarię LWB postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  zostały wydane wyroki uznające za niedozwolone zapisy dotyczące wysokości opłaty likwidacyjnej, zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zapisy te jako sprzeczne z dobrymi obyczajami zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Oznacza to, że posługiwanie się tymi zapisami przez towarzystwa jest zabronione pod groźbą kar, które mogą być nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Zapis o opłacie likwidacyjnej w konkretnej umowie  z AEGON został uznany za abuzywny (niedozwolony, sprzeczny  z prawem, nieobowiązujący), jednakże należy tego dowieść dla każdego rodzaju wzoru takiej umowy. W przypadku jakich konkretnych produktów ubezpieczeniowych prace nad pozwem są już zaawansowane, a jakie w planach

Odnosząc się do pierwszej części Pańskiego stwierdzenia, że abuzywności  postanowienia należy dowieść dla każdego rodzaju wzorca umownego, chcę wyjaśnić, że w tym zakresie istnieje rozbieżność w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Zapadły wyroki, z których wynika, że jeżeli dane postanowienie uznane zostało przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone w jednym wzorcu umownym i wpisane zostało do rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, takie postanowienie nie może być stosowane przez żadnego przedsiębiorcę w używanych przez niego wzorcach umownych.  Są też wyroki przeciwne. Kancelaria podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia tych sprzeczności.

Odpowiadając na Pańskie pytanie dot. produktów, w odniesieniu do których przyjmowane są zgłoszenia od konsumentów i w odniesieniu do których będą składane pozwy, odeślę Państwa do strony internetowej www.przywiazanidopolisy.pl, na której w zakładkach dotyczących poszczególnych towarzystw można znaleźć szczegółową listę produktów, które zostały przez Kancelarię LWB przeanalizowane i w których, naszym zdaniem,  znajdują się zapisy abuzywne. Lista tych produktów liczy w chwili obecnej ponad 100 pozycji (w samym AEGONIE ok. 30), więc nie jestem w stanie wymienić wszystkich tych produktów. Stale otrzymujemy zgłoszenia i zdarza się, że pojawiają się kolejne produkty, które na bieżąco analizujemy.

4. Opłata sądowa od pozwu w postępowaniu grupowym wynosi 2% dochodzonej kwoty, do tego należy doliczyć maksymalnie 20% tytułem wynagrodzenia kancelarii oraz możliwe koszty dodatkowe rozkładające się równomiernie na uczestników np. powołanie biegłego.  W jakiej wysokości Państwo pobierają wynagrodzenie tytułem prowadzenia sprawy?

Ponownie pozwolę sobie odesłać Państwa do strony www.przywiazanidopolisy.pl.
W zakładce TU AEGON, po kliknięciu przycisku „Polisa wygasła” znajdą Państwo informację o wynagrodzeniu pobieranym przez Kancelarię w przypadku pozwu o zapłatę składanego przeciwko AEGON. Dodam, że w przypadku innych towarzystw, z którymi konsumenci zawarli polisy indywidualne, wynagrodzenie będzie takie samo. Trochę inne stawki będą obowiązywały w przypadku pozwów o zapłatę wytaczanych w sprawach polis grupowych, stosowana będzie  jednak taka sama ogólna zasada tj. Opłata Ryczałtowa wpłacana jest przez klienta po podpisaniu umowy z Kancelarią oraz premia za sukces, należna po odzyskaniu przez klienta pieniędzy od ubezpieczyciela. Proponowane wynagrodzenie obejmuje także przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i ewentualnej egzekucji.

5. Wielu klientów Polbanku (obecnie Raiffeisen Polbank) przystąpiło do programu Kumulatus (produkt AEGON, który bank już nie sprzedaje w tej formie i pod tą nazwą) poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem banku. W przypadku, gdy w czasie połączenia nie została odczytana umowa na głos, możemy uznać, iż jest ona nieważna?

Ten produkt również przeanalizowaliśmy, do Kancelarii zgłaszają się osoby, który nabyły polisy w programie Kumulatus. Istnieją zasadne wątpliwości, czy umowę w ten sposób zawartą można uznać, za zawartą skutecznie. Poza formą umowy, ten program zawiera także inne zapisy i rozwiązania, poddające w wątpliwość jego konstrukcję jako produktu będącego polisą na życie.

6. Ile osób zgłosiło się do Państwa oraz czy możliwa jest wcześniejsza ugoda z towarzystwami ubezpieczonymi?

Na dzień 23 sierpnia 2013r. do Kancelarii zgłosiło się około 2000 osób.

Oczywiście, jest możliwe zawarcie ugody. Jednakże na dzień dzisiejszy ubezpieczyciele sporadycznie uwzględniają reklamacje w sprawach indywidualnych.


Głos w sprawie zabrał Rzecznik Ubezpieczonych publikując 7.12.2012 raport, w którym wymienia szereg wątpliwości i zastrzeżeń co do zgodności produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych z porządkiem prawnym: http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf  

Więcej informacji dotyczących powództwa w postępowaniu grupowym przeciwko poszczególnym towarzystwom ubezpieczeniowym można przeczytać na stronie www.przywiazanidopolisy.pl

W wielu przypadkach mamy do czynienia z nieetyczną sprzedażą takich produktów oraz z brakiem świadomości ze strony klienta (zrozumienie konstrukcji polis inwestycyjnych i zasad naliczania zysku zajmuje wiele godzin nawet osobie posiadającej wiedzę ekonomiczną). W wolnej chwili polecam nowość filmową – Bailout: The Age of Greed, choć użyte środki przez głównego bohatera są delikatnie mówiąc zbyt agresywne, to oddają poczucie frustracji przez poszkodowanych.


W powyższym tekście nie ujęto całej tematyki problemu, ze względu na jego obszerność. Przedstawiciele wymienionych instytucji finansowych, mających poczucie, iż powinni zabrać głos, proszeni są o kontakt pod adresem mailowym: r_zielonka@o2.pl. Artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały zamieszczone w  serwisie odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy Autora, w którego wiedzy są one zgodne z prawdą, jednakże przedstawione wyjaśnienia na określone zagadnienia prawne nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Autor nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w serwisie. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach przez Autora oraz osoby trzecie. 

Autor: Robert Zielonka , 31.08.2013, 23:30 (CET).

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close