POLSKA I ŚWIAT:

Erasmus: 2 miliony studentów

Po raz pierwszy w ramach tego programu 20 000 studentów odbyło staż zawodowy w firmach lub organizacjach za granicą, natomiast niemal 5 000 pracowników uczelni odbyło dzięki niemu szkolenia za granicą. Liczba stypendystów Erasmusa studiujących za granicą lub odbywających tam staż zawodowy wzrosła o 5,2% w porównaniu z rokiem 2006/2007, podczas gdy sama liczba wyjazdów stypendialnych na studia zwiększyła się o 2,1%. Z tych najnowszych danych wynika też, że do połowy 2009 r. w programie Erasmus wzięło udział ponad 2 mln studentów.

Odnosząc się do tych informacji Ján Figel’, europejski komisarz odpowiedzialny za edukację, szkolenia, kulturę i młodzież, powiedział: „Coraz więcej europejskich studentów bierze udział w wymianie w ramach programu Erasmus. Jako że od momentu jego ustanowienia w 1987 r. program ten umożliwił 2 mln studentów naukę i odbycie stażu zawodowego za granicą, można go uznać za sukces na skalę europejską. Z badań wynika, że z tej transnarodowej mobilności korzystają nie tylko pojedyncze osoby wyjeżdżające za granicę, ale również ich uczelnie oraz ogół społeczeństwa. Powinniśmy teraz wykorzystać dotychczasowy sukces programu i dać możliwość wyjazdu wszystkim młodym ludziom, którzy chcieliby odbyć naukę za granicą. W tym celu rozpoczęliśmy niedawno konsultacje społeczne na temat najlepszej strategii, która doprowadzi nas do tego celu”.

Z opublikowanych dzisiaj przez Komisję danych dotyczących mobilności studentów i pracowników uczelni w roku akademickim 2007/2008 wynika, że w ciągu 21 lat, od roku 1987 do 2008, około 1 846 600 studentów skorzystało z możliwości odbycia części studiów w ramach programu Erasmus. W roku 2007/2008 162 695 stypendystów Erasmusa studiowało za granicą. Oznacza to co prawda wzrost w wysokości 2,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak obserwuje się także jego spowolnienie, szczególnie w 10 krajach, z których wyjechało mniej studentów niż przed rokiem. W innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii i Holandii, odnotowano natomiast wzrost liczby studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus.

Wyjazdy studentów na stażu zawodowy są jedną z nowych form wymiany oferowanych przez program Erasmus; skorzystało z niej 20 002 studentów w roku 2007/2008, przy czym liczba oferowanych staży prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości. Wydaje się, że coraz więcej stypendystów Erasmusa wybiera właśnie staż za granicą, a nie możliwość odbycia studiów. Ponadto dzięki wprowadzeniu szkoleń dla pracowników uczelni program Erasmus obejmuje obecnie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. W roku 2007/2008 4 883 pracowników instytucji szkolnictwa wyższego odbyło szkolenia w przedsiębiorstwach i instytucjach partnerskich za granicą.

Liczba wyjazdów w celu prowadzenia zajęć wzrosła również w tym roku, i to o ponad 5%. W roku akademickim 2007/2009 27 157 wykładowców wyjechało za granicę, aby prowadzić zajęcia w instytucji partnerskiej. Od momentu uruchomienia tego rodzaju wymiany niemal 200 000 wykładowców i innych pracowników uczelni wzięło w niej udział.

W roku akademickim 2007/2008 we wszystkich typach wymiany studentów, w tym w stażach zawodowych, wzięło udział 182 697 stypendystów, zatem liczba wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus wzrosła o ponad 5%. Jednocześnie znacznie wzrosła kwota miesięcznego stypendium przyznawanego studentom w ramach programu Erasmus i wynosi ona obecnie średnio 250 EUR miesięcznie w przypadku obydwu typów mobilności studentów. Było to możliwe dzięki zdecydowanemu wzrostowi budżetu programu Erasmus na działania na rzecz mobilności, mianowicie do wysokości 372 mln EUR w 2007 r., dzięki ustanowieniu programu unijnego „Uczenie się przez całe życie”.

Krajami, z których wyjeżdża najwięcej stypendystów Erasmusa w stosunku do ich ogólnej liczby studentów, są: Liechtenstein (6,43%), Austria (1,77%), Czechy (1,54%) oraz Hiszpania (1,41%)

Informacje o programie
W chwili obecnej około 4% europejskich studentów otrzymuje stypendium Erasmusa na pewnym etapie studiów. Z programu korzystają nie tylko indywidualni studenci i pracownicy uczelni, gdyż wspiera on również całe instytucje szkolnictwa wyższego dzięki współpracy polegającej na organizacji intensywnych programów, budowaniu i utrzymywaniu sieci kontaktów, realizacji projektów i innych działań oraz dzięki kontaktom ze światem biznesu i ze społeczeństwem. Po przystąpieniu do programu Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. liczba krajów uczestniczących wzrosła do 33.

Autor: KE

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close