UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Odszedł dr inż. Marek Talaga

W poniedziałek, w wieku 68 lat zmarł dr inż. Marek Talaga, wieloletni pracownik Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, przez wiele przy jego udziale kształtował się i rozwijał kierunek budownictwo na naszej uczelni.

Doktor Marek Talaga urodził się w roku 1954. W 1973 rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, które ukończył w roku 1978. Był wzorowym studentem – już rok wcześniej, w 1977 r. został zatrudniony w Zakładzie Technologii i Organizacji Budowy WSInż na stanowisku asystenta stażysty. W roku 1986 obronił pracę doktorską na Politechnice Poznańskiej. W czasie swojej wieloletniej służby pełnił odpowiedzialne funkcje w ramach wydziału i uczelni. Dwukrotnie był kierownikiem Zakładu Technologii i Organizacji Budowy, przez cztery kadencje był prodziekanem ds. studenckich, kilkukrotnie udzielał się jako członek Rady Wydziału i trzykrotnie był wybierany do Senatu. Wielokrotnie pełnił obowiązki członka Komisji Wydziałowych i Komisji Senackich. Działał również społecznie, między innymi w Polskim Towarzystwie Ergonomicznym. Był także wieloletnim członkiem AZS-u. W dowód uznania był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora , otrzymał też Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 24 czerwca, o godzinie 11:10 na starym cmentarzu przy ul Wrocławskiej.

Źródło: Uniwersytet Zielonogórski

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X