POLSKA I ŚWIAT:ZIELONA GÓRA:

Nauczyciele będą strajkować, co z dziećmi?

W piątek 31 marca w całej Polsce odbędzie się strajk przeciwko reformie edukacji. Tego dnia nauczyciele pojawią się w szkołach, ale nie będą pełnić obowiązków dydaktyczno-opiekuńczych. W naszym województwie udział w strajku poprzez referendum, potwierdziło ponad 200 placówek.

Strajk będzie polegał na zaniechaniu działań z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele po przyjściu do placówki – wpiszą się na listę osób strajkujących, po czym zajmą się na przykład zaległościami.

– Strajk trwa do godziny 15/15:30. Mamy przebywać na terenie placówki – może to być w pokoju nauczycielskim, w gabinecie. Możemy również wykonywać takie czynności, jak na przykład poprawienie klasówek, sprzątanie gabinetu. Natomiast nie jest to czynność, która wymaga udziału dydaktyki, opiekuństwa, czy innego działania ze strony nauczyciela, czy osób, które wzięły udział w strajku – mówiła Bożena Mania, prezes ZOL ZNP.

Pokazuje to, że nauczyciele sprzeciwiają się działaniom rządu oraz reformie minister Anny Zalewskiej. Dydaktycy obawiają się utraty pracy, zmian miejsca zatrudnienia, czy też w wielu przypadkach pozbawienia godzin nauczania. Strajk jest również przez wielu uważany za akt odwagi, sprzeciwienie się, nie dyrektorom placówek, a najwyższym organom odpowiedzialnym za oświatę w Polsce. Jednak dyrektorzy również są w to zaangażowani, ponieważ nie będą wypłacać tego dnia nauczycielom wynagrodzenia.

– Ubezpieczenie, stażowe, staż nauczycielski – na przykład z mianowanego, na dyplomowany, czy kolejne staże, wszystko to nauczycielowi przysługuje, poza wynagrodzeniem – dodała lokalna prezes ZNP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do rodziców, w którym wychowawcy proszą o zrozumienie i wsparcie ich decyzji oraz strajku. W odpowiedzi pojawiły się głosy wsparcia m.in. od Forum Rodziców i Rad Rodziców. Obie strony nie są za przyjęciem reformy edukacji, dlatego też walczą wspólnie.

Jednak jeżeli tego dnia, jakieś dziecko dotrze do placówki, w której odbywa się strajk – znajdzie ono opiekę.

– Tym dzieckiem będzie się opiekował nauczyciel, osoba wyznaczona przez dyrektora, która nie podjęła akcji strajkowej – uspokajała Bożena Mania.  

Strajk odbędzie się w całej Polsce w piątek, 31 marca, w godzinach od około 7:00 do 15:30.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00