UCZELNIA:

Wicepremier Gowin w Zielonej Górze

Jutro, 13 listopada na Uniwersytecie Zielonogórskim (aula 205 w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9) odbędzie się konferencja rektorów mniejszych i średnich polskich uczelni akademickich.

Rektorzy będą rozmawiać o szansach, ale i zagrożeniach jakie stwarza wdrażany system finansowania wyższych uczelni i planowana reforma szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0).

Swój udział zapowiedział Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz: sekretarz stanu w MNiSW – prof. Aleksander Bobko, Anna Budzanowska – dyrektor generalny MNiSW, Andrzej Kurkiewicz – zastępca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW, dr inż. Janusz Rak – prezes ZNP, dr inż. Bogusław Dołęga – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” i rektorzy, prorektorzy oraz kanclerze reprezentujący 27 polskich szkół wyższych. Swój udział zapowiedzieli też przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki – prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – prof. Maciej Zabel oraz posłowie RP: Marek Ast, Witold Czarnecki, Jerzy Materna, Jarosław Porwich i Artur Zasada.

Konferencję otworzy rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński. Zgromadzonych gości powitają także marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak i prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki. Podczas spotkania rozmowy będą toczyć się wokół 3 głównych tematów: ustroju uczelni, finansów w szkolnictwie wyższym oraz doskonałości naukowej.

Poniżej wstępny program konferencji:

„Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy” Stanowisko Sieci Uczelni

godz. 09.20 – 10.00 Otwarcie konferencji (prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor UZ, Jarosław Gowin – Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra)

godz. 10.00 – 11.30 Panel I: Ustrój uczelni (prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński, prof. Tomasz Topoliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, prof. Sylwester Czopek Uniwersytet Rzeszowski, prof. Stanisław Michałowski UMCS)

godz.11.30 – 13.00 Panel II: Finanse w szkolnictwie wyższym (prof. Mirosław Gornowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prof. Wiesław Trąmpczyński Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, prof. Jacek Semaniak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Stefan Domek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

godz. 13.00 – 14:00 Lunch

godz. 14:00 – 15:30 Panel III: Doskonałość naukowa (prof. Lech Dzienis Politechnika Białostocka, prof. Grzegorz Benysek Uniwersytet Zielonogórski, prof. Jerzy Wysłocki Politechnika Częstochowska, prof. Iwona Bartoszewicz Uniwersytet Wrocławski)

godz. 15:30 – 16:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji (prowadzący panele, wicepremier Jarosław Gowin)

godz.16:45 Briefing prasowy (prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor UZ, Jarosław Gowin – Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00