UCZELNIA:

Stypendyści dostaną 1300 zł miesięcznie

Od dnia 1 lipca do dnia 20 października 2009 r. rektorzy uczelni przekazywali Ministrowi wnioski o przyznanie stypendiów ministra dla studentów. Na rok akademicki 2009/2010 zgłoszono 2.917 wniosków o stypendia ministra, w tym: 2.369 – za osiągnięcia w nauce i  548 – za osiągnięcia sportowe. W dniu 9 grudnia 2009 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podjęła decyzję o przyznaniu 1.137 stypendiów, w tym:

    * 986 stypendiów za osiągnięcia w nauce,
    * 151 stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.

Podstawą prawną przyznawania stypendiów ministra był art. 178 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1385) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).

 
Miesięczna wysokość stypendium ministra wynosi 1.300 zł. Stypendia wypłacane są przez uczelnie przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października). W przypadku gdy ostatni rok studiów trwa, zgodnie z planem studiów, jeden semestr, stypendia wypłacane są przez okres 5 miesięcy.
Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra będą wysyłane studentom sukcesywnie na adres podany we wniosku w możliwie najkrótszym terminie.

Autor: Źródło: MNiSW

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top button
0:00
0:00