LUBUSKIE:

Ubóstwo w Lubuskiem najniższe w całym kraju [MAPA]

W 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim – informuje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 

Wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc. W badanym roku w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło nieco ponad 2,0% Lubuszan, natomiast poniżej relatywnej granicy ubóstwa – 9,0% (średnia dla kraju wynosiła odpowiednio ok. 5,0% i 14,0%).

Województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość wskaźników ubóstwa w kraju.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi – wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).

Źródło: materiały prasowe Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00