POLSKA I ŚWIAT:

Kryzys pogodowy? Dostaniesz wcześniej SMS

Będziemy powiadamiani o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Ministerstwo Cyfryzacji startuje z pilotażem powszechnego systemu ostrzegania SMS.

O tym, jak ważne jest informowanie o zagrożeniach, gdy występują ekstremalne zjawiska pogodowe, przekonaliśmy się wiele razy w trakcie burzy, nawałnic czy powodzi. Całkiem niedawno orkan Ksawery wyrządził wiele poważnych szkód w Zielonej Górze.

Od grudnia tego roku każdy będzie mógł otrzymywać SMS-y alarmujące o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, np. o gwałtownych burzach czy nawałnicach oraz o sytuacjach kryzysowych na obszarze danego województwa.

Wraz z postępowaniem ocieplenia należy się liczyć ze wzrostem skali szkód spowodowanych występowaniem zjawisk ekstremalnych, takich jak nagłe, silne ulewy, powodzie, susze czy huraganowe wiatry. Dlatego tak ważne dla naszego bezpieczeństwa są działania adaptacyjne w zakresie wzmocnienia systemów ostrzegania prof. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego.

Powszechny system wczesnego ostrzegania m.in. przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi zacznie działać od grudnia tego roku.

Umożliwia to nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca br. W przypadku sytuacji kryzysowej, zagrożenia życia i zdrowia ludności nakłada ona na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikatu do wszystkich użytkowników na danym obszarze. Treść wiadomości będzie przygotowywana przez RCB, a operatorzy telekomunikacyjni będą odpowiadać za ich dotarcie do adresatów.

Operatorzy telekomunikacyjni uruchomiają pilotaż.

Chodzi o to, aby w szczególności w okresie wakacyjnym wypoczywający mogli dostawać ostrzeżenia o burzach, silnych wiatrach czy nawałnicach. Dzięki temu informacja o zagrożeniu dotrze do abonentów sieci znajdujących się na zagrożonym województwie.

Operatorzy pracują intensywnie nad technicznym wdrożeniem rozwiązania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obszarze mniejszym niż województwo.

Gdy pilotaż się rozpocznie, będziemy mogli zgłaszać swoje uwagi do systemu m.in. na adres mailowy: alert.pilotaz@rcb.gov.pl

Wzmocnienie systemów ostrzegania jest jednym z ważnych działań w planach adaptacji miast do zmian klimatu, powstających w 44 miastach Polski. Przygotowanie się na skutki zmian klimatu podejmowane jest przez miasta w ramach realizowanego przez Ministerstwo Środowiska Projektu „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

 

Źródło: Urząd Miasta Zielona Góra / Ministerstwo Cyfryzacji, Rządowe Centrum Informacji

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00