WAŻNEZIELONA GÓRA:

Radni przegłosowali zmianę planów zagospodarowania na Śródmieściu

Zielonogórscy radni przegłosowali podczas wtorkowej sesji zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śródmieściu. Decyzja radnych nie wywołała emocji i sporów.

Zmiana była konieczna z uwagi na możliwość lokalizacji ogródków gastronomicznych w tzw. woonerfie oraz ulicach zaliczanych do Śródmieścia. O szczegóły zapytaliśmy Małgorzatę Maśko-Horyzę, dyrektora Departamentu Rozwoju Miasta.

To uchwała, która dotyczy ulicy Kupieckiej. Od skrzyżowania z ulicą Podgórną dochodząca do deptaka, placu Matejki i Placu Teatralnego. Ale ta zmiana dotyczy tylko ulicy Kupieckiej, polega na wykreśleniu  zakazu dotyczącego lokalizacji ogródków gastronomicznych. Ma być to przestrzeń przyjazna dla pieszych, taki zakaż musiał być zlikwidowany.

Wątpliwości mogła budzić kwestia związana z Placem Teatralnym. Jeszcze w ub. roku w tym miejscu dochodziło do awantur, które zakłócały spokój mieszkańców. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta jest zdania, że na Placu Teatralnym dzięki patrolom policji, już jest bezpieczniej, ale w centrum miasta lokalizacja ogródków gastronomicznych jest niezbędna.

Obawa tych mieszkańców związana jest z lokalizacją ogródków gastronomicznych. Problemem jest jakość korzystania z takich miejsc. Centrum musi być otwierane, ale nie może być to z niekorzystnymi warunkami dla mieszkańców, którzy mieszkają tu od wielu lat. 

Dodajmy, że radni przegłosowali także zmiany w planie zespołu oświatowo-sportowego w Łężycy. Zamiana była konieczna, aby w nowej placówce mogło powstać boisko. Warto dodać, że mieszkańcy zyskali dwie nowe ulice: Kiełpin – Przyjacielska oraz Ochla – Daleka.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00