WAŻNEZIELONA GÓRA:

Dziś sesja Rady Miasta. Sprawdź, nad czym będą debatować radni

Dziś o godzinie 10 rozpocznie się sesja Rady Miasta. Jaki jest porządek obrad i nad czym będą debatować zielonogórscy radni?

Choć tego punktu nie ma w planie obrad, wiadomo, że radni dyskutować będą nad budżetem obywatelskim, którego realizacja ma zostać zawieszona.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2021 rok

2)      nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Ochla-Dzwonkowa) 

3)      nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Ochla-Astrowa) 

4)      nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze (Ochla-Iglasta) 

5)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

6)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

7)      niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta

8)      Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

9)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze

10)   Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

11)   Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

12)   ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra

13)   zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych

  1. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie sesji.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00