KOSZYKÓWKA:

Stelmet ENEA kontra Karol Gruszecki. Trwa medialna wymiana ciosów

W czwartek FIBA wydała oświadczenie trybunału arbitrażowego, w którym zawarta jest informacja odnośnie tego, że Stelmet ENEA BC Zielona Góra musi wywiązać się z finansowych zobowiązań wobec byłego zawodnika Karola Gruszeckiego. Kwoty, które zielonogórski klub jest winien sięgają ok. 255 tysięcy złotych. 

Właściciel klubu Janusz Jasiński twierdzi, że 1/3 zobowiązań została zapłacona, na co oświadczeniem odpowiedział Karol Gruszecki.

W związku z niezgodnymi z prawdą wypowiedziami Pana Janusza Jasińskiego zawartymi w artykułach medialnych opublikowanych na portalach koszykarskich oświadczam, że:

Na dzień dzisiejszy, tj. 13 lipca 2018 r., klub koszykarski Stelmet BC Zielona Góra posiada wobec mojej osoby zadłużenie w wysokości 254.171,20 złotych i 9.000,00 euro wynikające z w/w orzeczenia BAT.

Orzeczenie w sprawie zapadło 19 kwietnia 2018 r. Mimo otrzymania orzeczenia od BAT w tymże dniu oraz wezwania do zapłaty wystosowanego do klubu po otrzymaniu orzeczenia BAT, klub aż do dnia 22 czerwca nie podjął żadnej próby kontaktu w sprawie. Klub nie podjął też żadnej próby polubownego rozwiązania sporu przed wniesieniem sprawy na drogę postępowania arbitrażowego, mimo kierowanych do klubu wielokrotnie pism wzywających do zapłaty należności wobec mojej osoby.

Jak do tej pory klub uregulował wobec mojej osoby należność w wysokości 46.125,00 złotych, co nastąpiło w dniu 23 czerwca 2018 r. Nie jest więc prawdą, że klub „od 2,5 miesiąca spłaca należności” ani też, że 1/3 kwoty została już spłacona. Nie istnieje także żaden harmonogram spłat uzgodniony przez strony. Od dnia 12 lipca 2018 r. prowadzone są rozmowy w tej sprawie na prośbę klubu, przy czym klub jak dotychczas nie jest skłonny zapewnić zabezpieczenia spłaty zadłużenia.

Postępowanie przed BAT rozpoczęło się dnia 11 września 2017 r. i zostało zamknięte przez arbitra 23 stycznia 2018 r. Orzeczenie w sprawie wydane zostało dnia 19 kwietnia 2018 r. Terminy te nie odbiegają od przeciętnych terminów trwania postępowania i wydawania orzeczeń przed BAT. Nie jest więc prawdą, że „sprawa była dość skomplikowana.”

Orzeczenie w sprawie podane zostało do publicznej wiadomości na stronie internetowej FIBA dnia 11 lipca 2018 r. Insynuacją jest więc twierdzenie Pana Janusza Jasińskiego, że informacja o orzeczeniu została nagłośniona medialnie, gdyż „Widocznie takie było zlecenie”.

O zadłużeniu klubu wobec mojej osoby powiadomiona została FIBA. Aktualnie prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w sprawie.

W związku z procesem licencyjnym w PLK o zadłużeniu klubu wobec mojej osoby powiadomione zostały władze PLK S.A. oraz PZKosz. Nie jestem stroną żadnego postępowania prowadzonego przez ZUS.

Wobec deklaracji Pana Janusza Jasińskiego co do budżetu klubu nie mam wątpliwości, że należność wobec mojej osoby zostanie niezwłocznie uregulowana. Niniejsze oświadczenie wyczerpuje moje publiczne wypowiedzi dotyczące sprawy.

W sobotę na te słowa zdecydował się odpowiedzieć klub.

Oświadczenie Grono SSA w sprawie wypowiedzi Karola Gruszeckiego
 
W związku z oświadczeniem Pana Karola Gruszeckiego, zamieszczonym w dniu 13 lipca br. na łamach mediów, Grono Sportowa Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że:
 
1. Wypowiedzi Zawodnika zawarte w w/w oświadczeniu są nieprawdziwe i godzą w dobre imię Spółki.

2.  Zawodnik mija się z prawdą odnośnie wysokości należności pozostałych do spłaty.

3. Z zasądzonej kwoty głównej, do dnia 13 lipca br. Grono SSA uregulowała na rachunek bankowy Pana Karola Gruszeckiego kwotę 92 250,00 PLN. W związku z tym zobowiązanie na dzień 13 lipca br. wynosi 96 612,40 PLN brutto + odsetki + koszty arbitrażu i zastępstwa procesowego + 66 362,60 PLN, które zasądził BAT a które Pan Karol Gruszecki otrzymał z drugiej umowy, co pominął we wniosku o arbitraż, wprowadzając arbitra w błąd.

4. Grono Sportowa Spółka Akcyjna próbowała od 14 lipca 2017 roku (a nie jak wskazuje Pan Karol Gruszecki od 12 lipca 2018 roku) nawiązać kontakt z przedstawicielami Zawodnika celem polubownego zakończenia sporu i posiada na to wszelkie niezbędne dowody i dokumenty.

5. Grono SSA będzie honorować wyrok BAT i pełna należność wobec Zawodnika zostanie spłacona według harmonogramu przedstawionego FIBA.

6. Klub nie będzie walczył za pośrednictwem mediów ze swoimi byłymi zawodnikami i nie będzie wchodził w niestosowną polemikę.

7. W przypadku dalszego godzenia w dobre imię Spółki i prowadzonego przez nią Klubu, Grono SSA zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.

8. W zakresie orzeczenia BAT Grono SSA skieruje sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym w Polsce.

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: