AUDYCJE 96 FM:UCZELNIA:

Praca polonistki z Zielonej Góry – jedną z najlepszych w Polsce! [Polski na tapecie]

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego ma powody do dumy. Jego absolwentka, Sandra Nowak, zdobyła jedną z nagród w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Wybierane są w nim najlepsze polonistyczne prace magisterskie.

Laureatka przygotowywała pracę pod kierunkiem prof. Anny Wojciechowskiej. Pani promotor przyznaje, że zarówno nominacje do konkursu, jak i nagrody są wyjątkowym wyróżnieniem. Każda zgłoszona praca musi reprezentować bardzo wysoki poziom.

Pani Sandra wybrała, zresztą sama znalazła teksty, których dotąd nikt nie opisywał, teksty niewspółczesne. Są to mowy obrończe Eugeniusza Śmiarowskiego, znanego przedwojennego adwokata. Druga cecha pracy to metodologia, jaką zastosowałyśmy wspólnie do opisania tych tekstów – ujęcie genologiczne, czyli mowa obrończa jako gatunek. To też jest rzadko podejmowany temat w językoznawstwie. I trzecia rzecz, którą musiałabym podkreślić, to formalna strona pracy. Pani Sandra napisała pracę po prostu znakomicie pod względem technicznym, formalnym, językowym.

Autorka zwycięskiej pracy wybrała do analizy przemówienia obrończe, ponieważ ujęło ją przesłanie tych wypowiedzi.

Jak podkreślał sam autor tych przemówień, obrona przed sądami była często walką o najwyższe wartości społeczne i moralne. A zatem takie przesłanie ogólne wypływające z każdego z przemówień jest w tym przypadku bardzo znaczące i uniwersalne, a mnie osobiście po prostu urzekło. Dotyczy ono między innymi wolności słowa, równości, moralności, sprawiedliwości, patriotyzmu, czyli tych wszystkich zagadnień, które cały czas są aktualne. Oczywiście niewątpliwie Eugeniusz Śmiarowski był niesamowitym krasomówcą, jednak ja w swojej pracy skupiłam się bardziej na dyskursie sądowym. Przedmiotem badań była mowa sądowa, charakteryzowałam ją w kontekście gatunku czy może lepiej pododmiany gatunkowej, podgatunku.

Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego organizuje Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich – zrzeszenie instytutów i wydziałów polonistycznych, które działają na polskich uczelniach. Do KPU należy również Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Praca magisterska Sandry Nowak otrzymała również nagrodę rektora zielonogórskiej uczelni za najlepszą rozprawę obronioną w 2019 roku.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: