AUDYCJE 96 FM:

Otwieramy się na obcokrajowców, a oni – także na nasz język [Polski na tapecie]

Wracamy do tematu nauki języka polskiego przez obcokrajowców. Instytut Filologii Polskiej UZ nie tylko prowadzi dla nich kursy, ale stara się pokazywać polszczyznę w szerszym kontekście. Kilka miesięcy temu zakończyły się dwa projekty, w których uczestniczyli właśnie cudzoziemcy.

Jeden z nich nosił nazwę “Język oknem na świat”. Było to wszechstronne działanie – Polacy i obcokrajowcy tworzyli na przykład stronę internetową kursu języka polskiego. Poza testami, które pozwalają określić poziom języka, witryna zawiera informacje, w jakich instytucjach w Polsce należy załatwiać sprawy urzędowe.

Projekt “Język oknem na świat” powstał w ramach inicjatywy Młodzi On-Life i był finansowany z budżetu województwa lubuskiego. Skorzystaliśmy z możliwości ubiegania się o te pieniądze, ponieważ mamy wspaniałą doktorantkę, która postanowiła utworzyć stronę internetową kursu języka polskiego dla cudzoziemców. Na to właśnie działanie udało się nam pozyskać fundusze. Bardzo zaktywizowało ono całą naszą społeczność polsko-cudzoziemską.dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prowadząca kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Przy projekcie współpracowały m.in. osoby z Ukrainy i Białorusi. Obcokrajowcy pomagali tłumaczyć treści na stronę na języki obce. Częścią działania “Język oknem na świat” był też konkurs na prezentację multimedialną na temat Polski.

Dalsze plany związane z projektem są ambitne i rozległe. Chodzi np. o zajęcia, które będą dotyczyć historii Polski. Szczegóły poznacie w całości audycji.

Polski na tapecie – 27.04.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00