LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Zmiana limitu dla starających się o świadczenie “500+ dla osób niesamodzielnych”

Od marca wzrósł limit dla starających się o świadczenie “500+ dla osób niesamodzielnych”. Oznacza to, że jeszcze więcej Lubuszan będzie mogło z niego skorzystać. 

Obecnie ze świadczenia uzupełniającego, nazywanego także “500+ dla osób niesamodzielnych”, korzysta przeszło 13 tys. mieszkańców naszego regionu. Od tego miesiąca szansę na jego zdobycie ma jeszcze więcej osób.

Prawo do świadczenia uzupełniającego mają pełnoletnie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mieszkają na terytorium Polski. Istotne jest również kryterium dotyczące świadczeń finansowanych ze środków publicznych, np. emerytur czy rent wypłacanych przez ZUS, KRUS lub inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej (poza jednorazowymi), np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Od marca tego roku łączna wysokość dotychczasowych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać 1772,08 zł brutto. Zmiana progu nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą złożyć nowy wniosek.

 

Wniosek trzeba złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy, podwyższony próg obecnie pozwala uzyskać świadczenie. Więcej informacji o świadczeniu i zasadach jego przyznawania znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy program “500+ dla osób niesamodzielnych” działa od października 2019 roku.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X